Ana Sayfa İlaç Boehringer Ingelheim, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini Güncelledi

Boehringer Ingelheim, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini Güncelledi

oehringer Ingelheim’ın, ‘Nesiller için Sürdürülebilir Kalkınma’ yaklaşımının en temel parçası olan “One Health”; insanların, hayvanların ve gezegenin sağlıklarının iyileştirilmesi için, bunların birbirleri ile bağlantılı olduğu gerçeğinden yola çıkan bütünsel, birleştirici bir bakış açısını temsil ediyor. ‘Nesiller İçin Sürdürülebilir Kalkınma’ çerçevesi ise; sağlıklı, kapsayıcı ve sürdürülebilir toplulukları birlikte yaratmayı hedefleyen DAHA FAZLA POTANSİYEL, insanlar ve hayvanlar için daha iyi sağlığı mümkün kılmayı hedefleyen DAHA FAZLA SAĞLIK ve doğal kaynakların korunmasını ve şirketin karbon ayak izinin azaltılmasını amaçlayan DAHA ÇEVRECİ eksenlerine odaklanıyor.

Boehringer Ingelheim, ‘One Health Day 2021’ etkinliği kapsamında DAHA FAZLA POTANSİYEL ekseniyle hastalar ve topluluklar için değer yaratabilmek adına önümüzdeki dönemde çalışanlarını, iş ortaklarını ve yenilikçi sosyal girişimcileri güçlendirerek bazı topluluklardaki 50 milyon insan üzerinde pozitif etki yaratmayı, toplulukların ekonomik olarak sürdürülebilir, kapsayıcı ve sağlıklı olmasına yardımcı olacak çözümleri ve iş modellerini iş birliği içinde geliştirmeyi ve insan hakları, etik, çeşitlilik, kapsayıcılık alanlarındaki çalışmalara yoğunlaşmayı hedeflediğini duyurdu.

‘Nesiller için Sürdürülebilir Kalkınma’ çerçevesinin DAHA FAZLA POTANSİYEL ekseni Boehringer Ingelheim çalışanları, toplulukları ve değer zincirindeki iş ortakları için en iyi koşulları sağlamaya ve tam potansiyellerine ulaşmalarını mümkün kılmaya odaklanıyor. Değişimin tetikleyicileri olmaları ve toplumsal değişim üzerinde etki yaratmaları için onları güçlendiriyor. Ayrıca, Boehringer Ingelheim’ın taahhütlerini ileriye taşırken Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu olarak şirketin sağlık, toplum ve çevre konularındaki etkisini ciddi ölçüde artırıyor.

Finans ve İK’dan da sorumlu yönetim kurulu üyesi Michael Schmelmer: “52 bini aşkın çalışanımız işimizin itici gücünü oluşturuyor. Çalışanlarımızın tam potansiyellerine ulaşmalarına imkan vermek bizim de özellikle iş ortaklarımızla birlikte çalışarak yaratmak için çaba sarf ettiğimiz etkiyi artırmamızı sağlıyor” dedi.

Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Topluluklar İçin İş Birlikleri 

Boehringer Ingelheim; “Daha Fazla Sağlık” girişimiyle sağlıklı, kapsayıcı ve sürdürülebilir topluluklar inşa etmek için iş birliklerini mümkün kılmayı hedefliyor. Bu doğrultuda ötekileştirilen toplulukların kapsanması ve sağlık, eğitim, iş imkanları ile çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi hedeflerine ulaşmak için dünyanın en büyük sosyal girişimcilik ağı olan Ashoka ile birlikte çalışıyor. Bugüne dek dünya çapında desteklenen 110’dan fazla sosyal girişimciye 2025 yılına kadar 140 girişimcinin daha eklenmesi öngörülüyor.

“Daha Fazla Sağlık” misyonu kapsamında Ashoka’nın yanı sıra, Kenya’da temel sağlık hizmetleri sunan sosyal girişim Access Afya da destekleniyor. Access Afya’nın sunduğu ulaşılabilir etkin sağlık hizmetleri sayesinde; tansiyon ölçme uygulamaları hayata geçirildi ve yeterince hizmet alamayan topluluklarda hasta ihtiyaçlarını daha iyi anlamak için verilerden yararlanan gezici kliniklerle hastaların tedavisine yönelik yeni dijital çözümler sunuldu.

Çalışanlar için de DAHA FAZLA POTANSİYEL: ‘Sağlıklı İş Yerleri Yükü Hafifletir’ 

Boehringer Ingelheim çalışanları için güvenli, sağlıklı ve doyurucu, aynı zamanda yeteneklerin gelişebileceği ve kişilerin etkileşim fırsatlarıyla desteklenerek başarılı olabileceği bir çalışma ortamı sağlamayı taahhüt ediyor. Son zamanlarda bu yönde yürütülen çalışmalar arasında şirket genelinde bir zihinsel sağlık farkındalık ve destek programı ile Avrupa Birliği’nin özellikle uzaktan çalışma koşullarında iş yerinde sağlığın önemini daha da vurgulamayı amaçlayan ‘Sağlıklı İş Yerleri Yükü Hafifletir’ kampanyasına katılım yer alıyor. Boehringer Ingelheim’ın DAHA FAZLA POTANSİYEL ekseninin amaçlarına bağlılığı değer zincirindeki ortaklarıyla iş birliklerini de olumlu etkiliyor.

Boehringer Ingelheim çalışan memnuniyeti için, Birleşmiş Milletler İş Dünyası ve İnsan Haklarına Dair Rehber İlkeler ile uyumlu bir yaklaşım benimseyerek insan hakları ve etik alanındaki çalışmalarını sürekli artırıyor. Boehringer Ingelheim Çeşitlilik ve Kapsayıcılık (D&I) yaklaşımıyla çeşitliliğe sahip, açık, iş birlikçi ve kapsayıcı bir kültürü desteklemeyi, değer zinciri boyunca D&I ilkelerini sürekli uyguluyor. Bu kapsamda; tüm çalışanların, müşterilerin, hastaların ve paydaşların kapsandıklarını, seslerinin duyulduğunu ve değerli olduklarını hissetmelerini sağlamanın adımlarından biri olarak bilinçsiz önyargı ile kapsayıcı davranışlar ve dil konusunda liderlere ve çalışanlara kapsamlı eğitimler veriyor.

135 yılı aşan yolculuğunu devam ettiren Boehringer Ingelheim karşılanmamış sağlık ihtiyaçlarını ele alma konusundaki başarılı geçmişini ileriye taşırken şirketin küresel sağlık sorunlarıyla mücadele hedeflerini yükseltiyor. Güncellenen stratejik yaklaşımda ayrıca toplum için daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmak amacıyla iş birliklerinin ve uzun vadeli ortaklıkların gücüne ve değerine odaklanılıyor. 

‘Nesiller İçin Sürdürülebilir Kalkınma’ hakkında 

Boehringer Ingelheim insan ve hayvan sağlığı alanındaki ihtiyaçlara hizmet etmek için faaliyetlerini sürdürüyor. Boehringer Ingelheim bu sayede birbiriyle kesişen sürdürülebilir kalkınma sorunlarını ele alma açısından benzersiz bir konumda bulunuyor. ‘Nesiller İçin Sürdürülebilir Kalkınma’ çerçevesi ‘Daha Fazla Sağlık’, ‘Daha Çevreci’ ve ‘Daha Fazla Potansiyel’ olmak üzere üç eksenden oluşuyor. Boehringer Ingelheim katkılarını ve yarattığı etkiyi artırmak için halen dünya çapında bu eksenlerde Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu 20 girişim yürütüyor. Bu amaçlara başarıyla ulaşmak için iş birliği içinde çalışma yaklaşımını güncelleyen şirket karmaşık küresel sorunları çözmeye yönelik çok paydaşlı iş birliği çağrısında bulunuyor.