Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Biyosidal Firmalarının Dikkatine

Biyosidal Firmalarının Dikkatine

Kozmetik Ürünler Dairesi Başkanlığı

Bilindiği üzere 2021/1 sayılı Bakanlık Makamı onaylı Genelge ile Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Biyosidal Modülü kullanıma açılmış ve 09.12.2021 tarihi itibari ile ÜTS Biyosidal Modülü üzerinden ürün tipi-1 ve ürün tipi-19 biyosidal ürünlerin ruhsat başvurusu alınmaya başlanmıştır.

ÜTS’de veri aktarımlarının ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlandırılmış ve ruhsat geçerlilik süresi 31/12/2022 tarihinde sona eren ürün tipi-1 ve ürün tipi-19 biyosidal ürünlerin başvuru süreçlerinin belirtilen sürelerde tamamlanmasına yönelik gerekli duyurular, alınan Başkanlık Makam Olurları ile birlikte Kurum resmi web sayfasında defaatle yayınlanmış olup bu minvalde;

04.07.2023 tarihli ve E-24931227-512.99-14004 sayılı Kurumumuz Başkanlık Makam Oluru ile;

Yalnızca Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlandırılmış ve ruhsat geçerlilik süresi 31/12/2022 tarihinde sona eren ürün tipi-1 ve ürün tipi-19 biyosidal ürünlerden 31/12/2022 tarihine kadar ÜTS’de ruhsat değerlendirme başvurusunda bulunan ve en az Kurum tarafından verilen ilk eksikliklerini tamamlayarak tekrar başvuruda bulunan (1 ve 0 eksiklik hakkı kalan) ürünlerin başvurularını tamamlamaları için 3 ay daha ek süre verilmesi, bu süre içerisinde (30.09.2023 tarihine kadar) başvuruların tamamlanmamış olması halinde ruhsat süreçlerinin iptal edileceği ve piyasada bulundurulamayacakları,

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlandırılmış ve ruhsat geçerlilik süresi 31/12/2022 tarihinde sona eren ürün tipi-1 ve ürün tipi-19 biyosidal ürünlerden 31/12/2022 tarihine kadar ÜTS’de ruhsat değerlendirme başvurusunda bulunan ancak ruhsatlandırma sürecini tamamlamayan ve ÜTS’de Kurum tarafından belirtilen başvuru eksikliklerine hiç dönüş yapılmayan ürünlerin ruhsat süreçlerinin iptal edildiği ve piyasada bulundurulamayacakları,

Kurumumuzca ruhsatlandırılmış ve ruhsat geçerlilik süresi devam eden ürün tipi-1 ve 19 biyosidal ürünlerden ÜTS’de “ruhsat veri aktarımı” olarak bulunan ve belirtilen süre içerisinde veri aktarımları tamamlanmayan ürünlerin ruhsatlarının iptal edildiği kararları alınmıştır.

İlgililere önemle duyurulur.

TİTCK

Adı

Tarih

Doküman

Ek: 04.07.2023 tarihli ve E-24931227-512.99-14004 sayılı Makam Oluru

05.07.2023

PDF