Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Beşeri Tıbbi Ürün Tesisleri Başvuru Kılavuzu

Beşeri Tıbbi Ürün Tesisleri Başvuru Kılavuzu

Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı

Faaliyet izni almak isteyen veya tarafımızdan faaliyet izni almış olan klinik araştırma ürünleri de dâhil olmak üzere beşeri tıbbi ürünlerin ve bunların etkin maddelerinin imalathaneleri ile özel tıbbi amaçlı diyet gıdaların üretim yerlerinin tarafımıza yapacakları başvuruların şekli, içeriği ve süreci ile ilgili rehberlik etmek üzere hazırlanmış olan Beşeri Tıbbi Ürün Tesisleri Başvuru Kılavuzu, Kurumumuzca yayımlanan kılavuzlara standart bir format getirilmiş olması sebebi ile güncellenmiş olup güncel başvuru kılavuzu ve ekleri yayımlanmaktadır.

Kuruma yapılacak başvuruların güncel kılavuz ve ekleri doğrultusunda gerçekleştirmeleri hususu tüm paydaşlarımıza önemle duyurulur.

TİTCK

Adı

Tarih

Doküman

Beşeri Tıbbi Ürün Tesisleri Başvuru Kılavuzu

21.12.2022

PDF

Açılış Başvuru Formu

21.12.2022

PDF

Ek Faaliyet Başvuru Formu

21.12.2022

PDF

Etkin Madde Tesisi Açılış Başvuru Formu

21.12.2022

PDF

Etkin Madde Üretim Formu

21.12.2022

PDF

Farmasötik Dozaj Form Listesi

21.12.2022

PDF

İzin Belgesi Güncelleme Formu

21.12.2022

PDF

Kontratlı Üretim Tesis Formu

21.12.2022

PDF

Mesul Müdürlük Belgesi Başvuru Formu

21.12.2022

PDF

Üretim Yeri İzin Belgesi Taslağı

21.12.2022

PDF

Mesul Müdürlük Belgesi Taslağı

21.12.2022

PDF