Ana Sayfa Hukuk&Etik Bedellide ASM Hekimlerinde Yaşanabilecek Sıkıntılar ve Çözüm Önerisi

Bedellide ASM Hekimlerinde Yaşanabilecek Sıkıntılar ve Çözüm Önerisi

Bilindiği üzere Aile Hekimleri 5258 sayılı yasa uyarınca bulundukları kadroda ücretsiz izinli sayılarak aile sağlığı merkezlerinde aile hekimi olarak sözleşmeli görev yapmaktadır.

Bedelli askerlik hakkından yararlanacak önemli bir kesim de Aile Hekimleri olacaktır. Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğimizde askerlik ile ilgili olarak; Kişilerin askerlik nedeni ile aile hekimliği görevinden istifa etmeleri gerekmekte fakat askerlik görevi sonrası müracaatları halinde aile hekimliği yerleştirmesinde öncelik hakkı olmaktadır. Bu durum 28 gün bedelli askerlik yapan bir kişinin, daha sonrasında kendisinden daha uzun süreli askerlik yapan ve bu nedenle de bir anlamda çok daha ekonomik kayba uğrayan ve daha çok hizmet puanı olan hekimlerin önüne geçmesine neden olacaktır. Bu durumda çalışma barışını ve huzuru olumsuz olarak etkileyecektir.

Ayrıca;

Aile hekimliği dışında da Bakanlığımızda sözleşmeli olarak, öncelikle acillerde görev yapan başta hekimler olmak üzere diğer sağlık personeli de bu haklarından vazgeçmek zorunda kalacak belki de bu durum hizmet aksamalarına da neden olacaktır.

Aynı durum Milli Eğitim Bakanlığı gibi birçok Bakanlıkta sözleşmeli olarak görev yapan kamu görevlerini de olumsuz olarak etkileyecektir.

Önerimiz:

Bedelli askerlik ile çıkarılacak Kanuna, sözleşme ile çalışan kamu görevlileri için askerlik görevi süresi sonrasında eski görev yerine dönebileceği ve sözleşmesinin geçerli olacağı ile ilgili bir ana hüküm ve bununla ilgili ayrıntıların bir genelge veya yönetmelikle belirleneceği hükmünün konulması düşünülmelidir. Bu hüküm ile askerlik süresinin kısa olması nedeni ile önlem almak kolaylığıyla birlikte, kamu hizmetinin aksaması en az düzeye indirebilecek ve sözleşmeli çalışan bedelli askerlik hakkından yararlanacak kişileri de rahatlatacağı ve aile hekimliği uygulaması açısından da önemli bir haksızlığı önleyeceği aşikardır.

Saygılarımızla,

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Yönetim Kurulu adına,

Dr. Hakan Uzun

Genel Sekreter