Ana Sayfa İlaç Avrupa’da ilaç tedarik sıkıntısına çözüm arayışları

Avrupa’da ilaç tedarik sıkıntısına çözüm arayışları

Kuzey yarımkürede kış aylarının şiddetinin derinleşmesi, 3’lü viral enfeksiyon sarmalı, enerji maliyetlerinin artışı, hammadde tedarik sıkıntısı vb….. sebepler Avrupa’da bazı ilaçların erişiminde uzun zamandır sıkıntı yaşamakta ve tabloya göre bir müddet daha devam edecek gibi…

 

Antibiotics expected to return to EU capitals in a month / EURACTIV ‘den örnekler:

Avusturya’da 540’tan fazla ilaç şu anda mevcut değil veya mevcudiyeti sınırlıdır.

Fransa’da sağlık bakanı François Braun, Fransa’da en çok reçete edilen antibiyotik olan amoksisilin için “stoklarımızın yenilenmesinin iki ay süreceğini” söyledi. Öte yandan parasetamolün “çok hızlı” normale döneceğini söyledi.

Yunanistan’da hükümet, piyasada 162 ilaç eksik olduğu için yerli eşdeğer ilaç üretimine geçmeye karar verdi. 

İtalya’da İlaç Ajansı (AIFA), 554’ü yetersiz olmak üzere 3.000’den fazla ilaçta eksiklik olduğunu bildirdi.

Eczane Sahipleri Derneği başkanı Nikolay Kostov, Bulgaristan’da bazı antibiyotikler de dahil olmak üzere 300’den fazla ilacın eczanelerde eksik olduğunu söyledi.

Slovenya’da , çoğunun jenerik eşdeğerleri olmasına rağmen, 200 ilacın arzı kesintiye uğradı…………….

Greece seeks EU support over medicines shortage

Yunanistan Salı günü Avrupa Komisyonu ve AB komşularından, yerel olarak üretilen ilaç ihracatıyla daha da kötüleşen korkunç bir ilaç kıtlığının üstesinden gelmek için yardım istedi.

Sağlık Bakanı Thanos Plevris, Komisyon’a blok genelinde “ilaç üretimini hızlandırma” çağrısında bulundu.

Yunanistan aylardır antibiyotikler, anti infektif ürünler ve öksürük karışımları da dahil olmak üzere temel ilaç kıtlığıyla mücadele ediyor.

Plevris, AB Sağlık Komiseri Stella Kyriakides’e yazdığı bir mektupta, “Bu sorunu çözmek için bir bütün olarak AB çapında merkezi politikalar benimsemek zorunludur.”

France faces medicine shortage amid ‘tripledemic’, people travel to Italy to buy drugs

Fransa, antidiyabetikler, kortikoidler, parasetamol veya antibiyotik amoksisilin, Doliprane ve Efferalgan dahil olmak üzere yüzlerce yaygın ilaç kıtlığıyla mücadele ederken ciddi bir sağlık kriziyle karşı karşıya.

Sadece ilaç tedariki sorunları değil, Fransa aynı zamanda personel sıkıntısı ve sağlık çalışanları arasında tükenmişlik ile karşı karşıya.

Fransa’da ilaç sıkıntısı devam edecek

Fransa Sağlık Bakanı François Braun, ilaç sıkıntısının iki ay daha sürebileceği konusunda uyardı.

Fransa zaten üçlü bir Covid-19, grip ve bronşiolit salgınıyla boğuşuyor. Ayrıca, şiddetli kış nedeniyle daha fazla sayıda çocuk hastalanıyor.

Raporlara göre, hastalar çoğu eczanede parasetamol ve amoksisilinin pediatrik formlarını bulmakta güçlük çekiyor!

 

EU draws up plans to stockpile scarce medicines

Avrupa Komisyonu Financial Times’a verdiği demeçte, AB’nin Çin’e bağımlılığını azaltmaya ve yerel üretim kapasitesini artırmaya da çalışacağını söyledi.

Kuzey yarımkürede kış hastalıklarında yaşanan artış ve Çin’den yapılan ihracatın azalması, hastaların penisilin ve parasetamol gibi bazı temel ilaçları bulmakta zorlanmasına neden oldu.

27 AB üye ülkesinin ve Birleşik Krallık’ın neredeyse tamamı kıtlık bildirdi .

Hükümetlerin baskısı altındaki komisyon, “sistemik bir sanayi politikası” yoluyla temel ilaçlarda “stratejik özerklik” sağlamak için müdahale edeceğini söyledi. Yakında “ihtiyaç duyan tüm hastaların ilaçlara erişimini güvence altına alacak ve ilaçların piyasada herhangi bir kesintiye uğramasını önleyecek” bir yasa önereceğini söyledi.

Medicine shortages / PGEU

PGEU, halk, sağlık uzmanları ve tedarik zinciri aktörleri üzerindeki ilaç kıtlığının yükünü azaltmak için farklı politika düzeylerinde alınması gereken bir dizi koordineli eylem çağrısında bulunuyor:

Kullanılabilirliği sağlayın : Tüm paydaşlar ve hükümetler , zamanında ve yeterli ilaç tedarikini etkileyebilecek ticari politikalar, ulusal yasalar ve stratejiler geliştirirken hastaların ihtiyaçlarını ilk sıraya koymalıdır . Aynı şekilde, tedarik zinciri aktörlerinin kamu hizmeti yükümlülüklerine ilişkin AB ve ulusal yasalara etkin uyumun sağlanması gerekmektedir.

 

Mesleki yeterliliği genişletin : İlaçlar yetersiz kaldığında eczacılık uygulamasının kapsamı genişletilmelidir, böylece eczacılar beceri ve bilgilerini hasta bakımını daha iyi yönetmek ve tedavinin sürekliliğini sağlamak için kullanabilirler. Paylaşılan elektronik iletişim araçları, bakımın sürekliliğini ve hasta güvenliğini sağlamak için reçete yazanlarla etkili ve yakın işbirliği için fırsatlar sunar.

 

İletişimi geliştirin : Serbest eczacıların (öngörülen) bir ilaç kıtlığı hakkında zamanında bilgi sahibi olmalarını sağlamak için tüm ilaç tedarik zinciri aktörleri ve ulusal yetkili makamlar arasında etkili iletişim çerçeveleri oluşturulmalıdır.

 

Mali etkiyi telafi edin: İlaç kıtlığının hastalar üzerindeki olumsuz mali etkisi, uygun geri ödeme ve ücretlendirme hükümleriyle telafi edilmelidir. Eczacılar ve eczaneler tarafından yapılan kaynak yatırımı eşit olarak tanınmalı ve değer verilmelidir.

 

Etkili yönetişim sistemleri geliştirin: Özellikle ilaç kıtlığına ilişkin raporlama, izleme ve iletişimi iyileştirmek için AB Üye Devletleri ile Avrupa İlaç Ajansı (EMA) arasında yakın bir işbirliğine ihtiyaç vardır. Ulusal düzeyde, ortak bildirim ve değerlendirme uygulamalarının etkinliğini ve etkinliğini artırmak ve eczacıları hastaları üzerindeki etkiyi azaltma konusunda güçlendirmek için tedarik zinciri paydaşları ile ulusal yetkili makamlar arasında daha yapısal, zamanlı ve şeffaf işbirliği modelleri geliştirilmelidir.