Ana Sayfa Tıp&Sağlık “Avrupa’da Antimikrobiyal Direnç Sürveyansı” raporu

“Avrupa’da Antimikrobiyal Direnç Sürveyansı” raporu

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Ofisi tarafından ortak bir çalışmayla hazırlanan ve ülkemizden de veriler içeren “Avrupa’da Antimikrobiyal Direnç Sürveyansı” raporu yayımlandı.

Antimicrobial resistance surveillance in Europe

Avrupa Birliği/Avrupa Ekonomik Alanı (AB/AEA)’nın her yıl antibiyotiklere dirençli bakterilerden kaynaklanan 670 000’den fazla infeksiyonun ortaya çıktığını ve bunun doğrudan sonucu olarak yaklaşık 33 000 kişinin yaşamını yitirdiğini gösteren tahminlerine göre,  antimikrobiyal direnç (AMD) DSÖ Avrupa Bölgesinde önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir.

Bu rapor, ECDC ve DSÖ Avrupa Bölge Ofisi tarafından ortaklaşa yayımlanan ve Avrupa’daki invazif izolatlardan alınan AMD verilerini içeren bir serinin ilk raporudur. Rapor, bakteri türlerine, antimikrobiyal gruba ve coğrafi bölgeye bağlı olarak büyük ölçüde değişiklik göstermekle birlikte, AMD’nin DSÖ Avrupa Bölgesinde yaygın olduğunu göstermektedir. Avrupa’nın güney ve doğu bölgelerinde daha yüksek AMD yüzdeleri ve genellikle kuzeyden güneye ve batıdan doğuya bir artış gözlendi. Genel olarak AB/AEA’da, sürveyans altındaki bakteri türleri-antimikrobiyal grup kombinasyonları için AMD yüzdeleri yüksek olmaya devam ediyor; Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae‘de (K. pneumoniae) karbapenem direnci ve Enterococcus faecium‘da vankomisin direncinin 2016-2020 arasında önemli bir artış gösterdiği görülüyor. Avrupa Bölgesi’ndeki birçok ülkede, K. pneumoniae‘de üçüncü kuşak sefalosporinlere ve karbapenemlere karşı direnç yüzdelerinin ve  karbapeneme dirençli Acinetobacter türleri ve Pseudomonas aeruginosa yüzdelerinin yüksek olması endişe vericidir. DSÖ Avrupa Bölgesinde AMD ile etkin bir şekilde mücadele etmek daha fazla çaba ve yatırım gerekmektedir.