Ana Sayfa Hukuk&Etik “İnsan değerlidir, değerli bir varlık olan insanın verileri de değerlidir”

“İnsan değerlidir, değerli bir varlık olan insanın verileri de değerlidir”

Her yıl 28 Ocak tarihinde “Veri Koruma Günü” adı altında gerçekleştiriyor. Türkiye’de de 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun yayınlandığı 2016 yılından beri Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun öncülüğünde çalışmalar gerçekleştiriliyor.

İnsan değerlidir, değerli bir varlık olan insanın verileri de değerlidir

KVK Kurum Başkanı Prof. Dr. Faruk BİLİR, 28 Ocak 1981 tarihinde ülkemizin de taraf olduğu, 108 Sayılı “Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tâbi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunmasına Dair Sözleşmesi”nin imzaya açıldığını ve Ülkemizin de bu sözleşmeyi ilk imzalayan ülkelerden biri olduğunu, Avrupa Konseyi’nin 2006 yılında, bu günü Avrupa Veri Koruma Günü olarak ilan ettiğini söyledi.

Kurumun gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerden de bahseden BİLİR, dijital dönüşüm konusuna da değindi.

Buna bağlı olarak, gelişmekte olan tüm ülkelerin içinde yer aldığı süreçlerden biri olan dijital dönüşüm süreci gözlemlendiğinde, sürdürülebilir veri koruma ve uyum politikalarının benimsenmesi gerekliliğinin daha da önem kazandığını belirten BİLİR, ülkemizin dijital dönüşüm sürecine ‘milli teknoloji hamlesi’ adıyla katıldığını ve bu konuda başarılı adımlar atarak şimdiden dünyadaki yerini aldığını ifade etti.

Bunun bir yansıması olarak yapay zeka, blokzincir, nesnelerin interneti gibi veriden değer üretebilen teknolojilerden yararlanılırken ‘’Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalıdır’’ düşüncesi benimsenerek, veri güvenliği bu süreçlerin ayrılmaz bir parçası olarak görülmüş ve bu kapsamda hareket edilmiştir diyerek sözlerine devam eden BİLİR, Kişisel Verileri Koruma Kurumunun ‘‘insan değerlidir, değerli bir varlık olan insanın verileri de değerlidir’’ anlayışıyla hareket ederek, Kanunun kendisine verdiği görev ve yetkiler çerçevesinde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.