Ana Sayfa Tıp&Sağlık Asetilsalisilik Asit’in Yaşlılarda Anemi Riskini Yüzde 20 Artırdığı Ortaya Çıktı

Asetilsalisilik Asit’in Yaşlılarda Anemi Riskini Yüzde 20 Artırdığı Ortaya Çıktı

Yeni Yapılan bir araştırmada, uzun süre günlük asetilsalisilik asit kullanan, 70 yaş ve üzeri yaşlılarda anemi riskini yüzde 20 artırdığı ortaya çıktı.

Bu bulguların ışığında araştırmacılar, düşük doz aspirin kullanan yaşlı bireylere rutin anemi kontrolleri önerdi. Araştırmacılar, bu tür yetişkinlere herhangi bir sağlık veya ilaçla ilgili endişeleri konusunda hekimlerine danışmalarını tavsiye ediyorlar.

Anemi vakaları kayıt altına alındı

Monash Üniversitesi liderliğindeki araştırmada, Avustralya ve ABD’de sağlıklı olan 18.153 yaşlı yetişkini takip ederek, ortalama 4,7 yıl boyunca anemi vakalarını kaydetti.

Aspirin grubunda anemi gelişme riskinin plasebo grubuna göre yüzde 20 daha yüksek olduğu belirlendi.

Bu, ASPREE (Yaşlılarda Olayların Azaltılmasında ASPirin) adlı randomize kontrollü bir çalışmanın parçası olarak yaşlılarda anemiyi araştıran en büyük çalışma oldu. Katılımcıların yarısı plasebo, diğer yarısı ise günlük düşük dozda (100 mg) aspirin aldı.

Araştırmacıla, “Anemi bilişsel sorunları artırır”

Anemi genellikle yaşlı yetişkinler tarafından yaşanır ve potansiyel olarak genel işlevleri etkiler ve yorgunluğu, sakatlıkları, depresif belirtileri ve bilişsel sorunları artırır.

Daha yüksek anemi riskine ek olarak, kan testleri, plasebo grubuna kıyasla aspirin grubunda hemoglobinin daha hızlı düştüğünü ve ferritin (demir taşıyan bir protein) düzeyinin azaldığını ortaya çıkardı.

Araştırmayı yürüten, Monash Üniversitesi Kamu Sağlığı ve Önleyici Tıp Fakültesi’nden Doçent Zoe McQuilten, kanamanın aspirinin bilinen bir yan etkisi olduğunu ancak uzun süreli aspirin kullanımının yaşlılarda aneminin ilerleyici gelişimi üzerindeki etkisini inceleyen önceki birkaç çalışmanın bulunduğunu kaydetti.

Yeni verilerin doktorlara, yaşlı hastaların uzun süreli aspirin kullanımından kaynaklanan anemi riski konusunda fikir verdigini belirten Doçent McQuilten, “Bu çalışma, aspirin kullanımıyla anemik olma riskinin daha net bir resmini veriyor ve böbrek hastalığı gibi altta yatan hastalıkları olan yaşlı yetişkinlerde etkinin daha büyük olması muhtemel. Yaşlı yetişkinlerin genel olarak anemik olma olasılığı daha yüksek ve artık doktorlar anemi geliştirme riski daha yüksek olan hastaları potansiyel olarak tespit edebiliyor” dedi.

“Hastalar doktorlarıyla konuşmadan aspirin rejimlerini değiştirmemeli”

Doçent McQuilten, hastalara günlük aspirin kullanımları konusunda doktorlarının tavsiyelerine uymaları çağrısında bulunan Doçent McQuilten, bazı yaşlı yetişkinlere, tekrarlayan kalp krizlerini veya felçleri önlemek için aspirinin değerli bir tedavi olarak önerildiği konusunda da uyararak,  “Hastalar doktorlarıyla konuşmadan aspirin rejimlerini değiştirmemeli” dedi.