Ana Sayfa Manşet ASCOVID araştırması

ASCOVID araştırması

TÜRK TORAKS DERNEĞİ’NDEN CoronaVac AŞI ÇALIŞMASI

Türk TORAKS Derneği üyeleri inaktif aşı CoronaVac’ın etkilerine dair geniş katılımlı iki çalışmaya imza attı. Anket şeklinde gerçekleştirilen araştırmalar sağlık çalışanları (S-crnvac) ve sağlık çalışanları ve sağlık çalışanları yakınları (Ascovid) olarak iki farklı grupta gerçekleştirildi. Çalışmanın sonuçlarına göre CoronaVac aşısı güvenli ve yan etkiler büyük ölçüde “hafif”tir. En sık görülen yan etki, aşı yerinde kızarıklık, ağrı olup yan etkilerin büyük çoğunluğu ilk 24 saat içinde gözlenmişti. 2013 kişinin katıldığı ASCOVID araştırmasında ise CoronaVac ile aşılanma ile katılımcılardaki COVID-19 oranı yüzde 4 oranında azalırken, hastaneye yatış oranları yüzde 5.5 azalmıştı.

BİN 628 SAĞLIK ÇALIŞANINDA EN YAYGIN YAN ETKİ AŞI YERİNDE KIZARIKLIK VE BAŞ AĞRISI

Türk TORAKS Derneği Üyesi Dr. Şennur Özen, sağlık çalışanları ile gerçekleştirilen “S-crnvac” anket çalışmasına dair, “Yaptığımız çalışmada aşının güvenli olduğu, yan etki profilinin büyük oranda beklenen hafif etkilerden oluştuğunu gördük” dedi ve sonuçları paylaştı:

  • Çalışmaya 1039 (yüzde 64) kadın, 589 erkek (yüzde 36) toplam 1628 sağlık çalışanı katıldı.
  • İlk doz CoronoVac aşısı sonrası 300 (yüzde 18,4), 2. doz sonrası ise 254 (yüzde 15,6) katılımcı yan etki geliştiğini bildirmiştir. Yan etkiler içinde en sık aşı yerinde kızarıklık ve ağrı, baş ağrısı, kas eklem ağrısı, çarpıntı, baş dönmesi ve uyku problemleri görülmüş ve bu yan etkiler aşılanma sonrası dönemlerde sıklık açısından değişiklik göstermiştir. Aşı yan etkileri en çok uygulamadan sonraki 24 saatte görülmüştür.

TTD II. Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nurdan Köktürk ise sağlık çalışanları ve sağlık çalışanları yakınlarından oluşan, 2 bin 13 kişinin katıldığı  anket çalışmasının sonuçlarında CoronaVac aşısının hastalığı önlemede etkili olduğunu gösterdiğini belirtti. Dr. Köktürk, “Bu anket çalışması, CoronaVac aşısının, ağırlığı sağlık çalışanlarından oluşan bir populasyonda etkili olduğunu göstermiştir. Aşılanma COVID-19, PCR testi pozitifliğinin yüzde 12,1’den yüzde 8.8’e düşmesine neden olmuştur. Aynı şekilde hastanede tedavi gören hastaların oranı aşılanma ile yüzde 15.5’den yüzde 10’a düşmüştür” dedi.

ASCOVID çalışmasının sonuçları ise şöyle:

  • Çalışmaya 1312’si kadın, 701’i erkek toplamda 2013 kişi katılmıştır. Aşı öncesi PCR durumuna yönelik değerlendirme 2013 kişi tarafından yapılmıştır. Bu kişilerin 245’i (yüzde 12,1) aşı öncesi PCR pozitif olmuşlardır. Bu grubun 185’i (PCR pozitiflerin yüzde 75,5’i, genel popülasyonun yüzde 9,1’i) evde tedavi alırken, 38’i (yüzde 15,5) hastanede tedavi görmüştür. Aşı öncesi asemptomatik PCR pozitifliği 22 (yüzde 9) kişide görülmüştür.
  • Aşıdan sonra herhangi bir zamanda PCR pozitifliği gelişen 177 (yüzde 8,8) katılımcı vardır. Bu katılımcıların 129’unda (yüzde 72,8) PCR pozitifliği 2. doz aşıdan 21 gün sonraki dönemde gerçekleşmiştir.
  • PCR pozitifliği gelişen grubun yüzde 77.4’ünde hafif üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları gözlenirken, 18 (yüzde 10,1) kişi hastanede tedavi edilmiştir.