Ana Sayfa Manşet ASCO 2018’de öne çıkan gelişmeler

ASCO 2018’de öne çıkan gelişmeler

W- Acıbadem Maslak Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı, Acıbadem MAA Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı ve TTOD Basın & Halkla İlişkiler Komisyonu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Özlem Er’den Amerika Klinik Onkoloji Derneği (ASCO) 2018’e ait görüşlerini alacağız.

Sevgili Hocam hoş geldiniz, onkolojide sanırım en dikkat çekici gelişmeler kişiselleştirilmiş tedavi yöntemlerinde oldu, ASCO 2018’e ait ilk değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?

Ö.E.- Amerika Klinik Onkoloji Derneği (ASCO) tarafından her yıl Amerika’da düzenli olarak yapılan ve onkolojideki son gelişmelerin tartışıldığı toplantı 1-5 Haziran 2018’de yapıldı. Dünyadan ve Türkiye’den kanser tanı ve tedavisi ile ilgili uzmanların yoğun katılımı oldu.

Bu yıl toplantının ana teması ‘Kişiselleştirilmiş Kanser Tedavisi’ idi. Tüm kanser tiplerinde tümör genomik profilinin ve hasta özelliklerinin birlikte değerlendirilmesi sonucu en etkili tedavi yönteminin belirlenmesi konusunda güncel çalışmalar paylaşıldı. Meme kanseri, böbrek hücreli kanser ve akciğer kanserleri konusunda pratiğimizi değiştirecek önemli çalışmaları sizlerle paylaşacağım.

Meme kanseri hormon duyarlı, erken evre olan hastalarda kemoterapinin katkısını belirlemek için 10.000‘den fazla hastanın dahil edildiği TAILOR-X çalışmasının sonuçları açıklandı. Meme kanseri hastalarının yaklaşık yarısında hormon reseptörü pozitif, HER2 negatif ve aksiller nod negatif olanlarda riski belirlemek çok önemlidir. Oncotype Dx testi yapılan hormon reseptörü pozitif, HER2 negatif, aksiller nod negatif olan erken evre meme kanseri hastalarında orta risk grubunda hormonoterapiye kemoterapi eklenmesinin katkısı düşük saptandı. Çalışmaya katılan hastalar ortalama 9 yıl takip edildiklerinde yaşam oranları hormonoterapi alanlarda hormonoterapi4 kemoterapi alanlarda benzer bulundu (%93.9-%93.8). 50 yaşından genç veya nüks skoru 16-25 arasında olan hastalarda adjuvan tedavide kemoterapi uygulamasının yararı olduğu gösterildi. Bu çalışmanın sonucuna göre hastaların %70ine kemoterapi gerekmediği, riskli gruba ise kemoterapi ve hormonoterapi birlikte uygulanmasının yararlı olduğu saptandı. Hastaların fayda göreceği tedavinin seçimi için oldukça yol gösterici bir çalışma olması nedeniyle ön plana çıktı.

Metastatik böbrek hücreli kanser tedavisinde 20 yılı aşkın süredir sitoreduktif nefrektomi standart olarak uygulanmaktaydı. Hedefe yönelik tedavilerin kullanılmaya başlanması ile birlikte nefrektominin önemi tartışmaya açıldı. Bu faz 3 çalışmada metastatik böbrek hücreli kanseri olan 450 hastaya Sunitinib tedavisine ek olarak  nefrektomi yapılan ve yapılmayan olmak üzere 2 gruba randomize edilmiş. 50 aylık takip sonucu sunitinib alan ve nefrektomi yapılmayan hastalar ile nefrektomi yapılan hastalar arasında sağkalım açısından fark saptanmadı. Sunitinib kolunda yaşam süresi 18.4 ay iken, neferektomi-sunitinib kolunda 13.9 ay idi. Sonuç olarak orta-yüksek riskli metastatik böbrek hücreli kanseri hastalarında nefrektomi- sunitinib grubu ile  yalnızca sunitinib alan grup arasında fark saptanmadı.

Akciğer kanserinde ise immunoterapi çalışmaları ön plana çıktı. Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri tedavisinde EGFR ve ALK hedefleri olmayan hastalarda kemoterapiye immunoterapi ajanlarının eklenmesi ile hastalık progresyonuna kadar geçen süre ve genel sağkalımda belirgin iyileşme saptandı. Günümüzde küçük hücreli olmayan akciğer kanseri için hedefe yönelik tedaviler, immunoterapi ve kemoterapi ile her hastaya özel seçim yapılarak tedavi başarısında önemli artış elde edildi. Küçük hücreli akciğer kanseri için ise immunoterapi ve yeni tanımlanan hedefler ile tedavide gelişmelerin önü açıldı.

ASCO 2018 yalnızca meme, akciğer ve böbrek hücreli kanserler için değil tüm kanserlerde tanı ve tedavide kişiselleştirilmiş yaklaşımın önemini gösterdi Nadir görülen tümörlerde tanımlanan genomik değişikliklerle tedaviyi hastaya özel düzenlemenin başarıyı artırması bizi heyecanlandıran gelişmelerdi. Bunları da zaman içinde paylaşacağımı belirterek iyi bayramlar diliyorum.

W- Değerli Hocam bu güncel bilgiler için çok teşekkür ediyoruz,

devam edecek….