Ana Sayfa Hukuk&Etik Aile hekiminin güvenliği sağlanmalı ve maliyeti karşılanmalı!

Aile hekiminin güvenliği sağlanmalı ve maliyeti karşılanmalı!

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) görev yaptığı aile sağlığı merkezinde giderek artan şiddet olayları nedeniyle güvenliğin sağlanması talebiyle başvuran aile hekimini haklı buldu. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Sağlık Bakanlığı’na gönderdiği tavsiye kararında, tehlikelerin belirlenmesi için risk analizi yapılmasını ve analiz sonuçlarına göre güvenlik önlemlerinin alınmasını istedi.

haberler.com da; Hatay’ın Hassa ilçesindeki Demrek Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan aile hekimi A.E, Hassa İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne başvuruda bulundu ve her geçen gün giderek artan şiddet olayları nedeniyle aile sağlığı merkezinde güvenliğin sağlanmasını, oluşacak maliyetin de tarafına yansıtılmamasını istedi. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nden gelen yanıtta, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda güvenlik görevlisinin çalıştırılabileceği, ancak maliyetin aile sağlığı merkezi gider ödemelerinden karşılanması gerektiği belirtildi.

Bunun üzerine KDK’ya başvuran A.E, güvenlik görevlisi çalıştırılması halinde oluşacak olan yaklaşık 2 bin 600 lira maliyetin karşılanması için aile sağlığı merkezine yapılan gider ödemesinin yeterli olmadığını belirterek gereğinin yapılmasını talep etti.’GÜVENLİK MALİYETİ KARŞILANMALI

Başvuruyu incelemeye alan KDK, A.E.’nin görev yaptığı aile sağlığı merkezinin güvenlik durumu ile ilgili İçişleri Bakanlığı’ndan bilgi ve belge istedi. Ayrıca Sağlık Bakanlığı’ndan, mevzuat kapsamında güvenlik görevlisi giderlerinin karşılanmasının mümkün olup olmadığına ve Hatay’daki sağlık çalışanlarının güvenliği ile ilgili risk analizi yapılıp yapılmadığına ilişkin bilgi ve belge talebinde bulunuldu. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, KDK’ya gönderdiği yanıtta, kamunun güvenliğini sağlamak ve gerekli kurumlar ile işbirliği yapma görevi verilen İçişleri Bakanlığı’nca söz konusu bölgede güvenlik zafiyeti olduğunun belirtilmediği ve ilgili Bakanlıktan konuya ilişkin herhangi bir talep alınmadığı ifade edildi. Kamu Denetçisi Yahya Akman, başvuru ile ilgili yaptığı inceleme ve araştırma neticesinde önerisini Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’a sundu. Sunulan tavsiye kararda, güvenlik görevlisi hizmet bedelinin ‘Aile Sağlığı Merkezi Giderleri’ ile karşılanabilmesi için ilgili mevzuatta değişiklik yapılması gerektiği yönünde Sağlık Bakanlığı’na tavsiyede bulunulması gerektiği kaydedildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NA TAVSİYEDE BULUNULDUBaşdenetçi

Malkoç, Sağlık Bakanlığı’na 17 Ocak 2020 tarihli tavsiye kararı gönderdi. Malkoç imzalı tavsiye kararında, birinci basamak sağlık hizmetlerini yürütmek için sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekiminin aile sağlığı merkezi gider ödemesi ile hem aile sağlığı merkezinin asgari fiziki ve teknik şartlarının devamını sağlaması, hem de güvenlik görevlisi istihdam edebilmesinin mümkün olmadığına dikkat çekilerek, “Ayrıca kamu hizmetinin yürütüldüğü aile sağlığı merkezlerinin bulunduğu bölgelerde güvenlik riskinin bulunması durumunda devriye faaliyetlerinin yürütülüyor olmasının güvenlik tedbirlerinin alınması bakımından yeterli görülemeyeceğinden, şikayet konusu bölge ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı’nca aile hekimliği hizmetleri ile ilgili var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi için risk analizleri yapılıp, analiz sonuçlarına göre gerekiyorsa İçişleri Bakanlığı ile de işbirliği yapılmak suretiyle güvenlik önlemlerinin alınması ve aile hekimine buna ilişkin maliyetin yansıtılmaması gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır.” denildi.

AİLE HEKİMLERİ DE ‘GÜVENLİK SAĞLANMALI’

Aile Hekimi Dr. Meral Doğanay Canoğlu, KDK’nın tavsiye kararını olumlu bulduklarını belirterek, “İlaç bağımlısı bir adam, ‘ilaç yazmıyorsunuz’ diye sizi tehdit ediyor. Kendinizi nasıl koruyacaksınız? Ben kapımı kilitleyip, içeride saatlerce beklediğimi biliyorum. Buna benzer olaylarla karşılaşıyoruz işte. Mesela Alzheimer hastalığı var. Akli meleke raporu istiyor, ‘benim buna yetkim yok’ diyorum, ‘işte boş yere siz canınızdan olmuyorsunuz, hak ediyorsunuz’ diyor’ dedi. Aile Hekimi Dr. Osman Gökçek de, aile sağlığı merkezlerinde mutlaka güvenliğin sağlanması gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

“Tüm sağlıkçılara karşı toplumun psikolojisi gergin, saldırgan, agresif durumda. Buna karşılık hem toplumsal olarak eğitilmesi gerekiyor hem de caydırıcı önlemlerin alınması gerekiyor. Eskiden hekime hiç dokunulmazdı, ama şimdi hekime dokunan ertesi gün serbest bırakılabiliyor. Onun için caydırıcı birtakım tedbirlerin alınması gerektiğine inanıyorum. Güvenliğin sağlanması gerekiyor. Ama bunun eğitimle ve yasal düzenlemeyle olacağını düşünüyorum. Yoksa her kapıya bir polis dikmekle güvenlik olmaz.”

Şiddeti kabullenmek!