Ana Sayfa Manşet AHEF’ten talepler

AHEF’ten talepler

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 2. Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan

Covid 19 pandemi dönemi ile birlikte hayata geçen ve olumlu etkileri olduğunu gözlemlediğimiz  bazı uygulamaların devamlılığını, aşağıda yer alan önerilerimizin dikkate alınmasını talep ediyoruz..
Birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesinin, Ülkemizin  sağlıklı geleceği için de bir dönüm noktası olacağı inancındayız.

Aile Hekimlerinin  ilaç reçete kısıtlamalarının kaldırıldığı

Türk Ceza Kanunu’na giren bir şiddet yasasının çıkarıldığı

ASM’lerin aşı deposu olarak kullanılmadığı, ATS nöbetinin kaldırıldığı

Tek birimli ASM Çalışanlarının izin haklarının 20 gün olduğu

Entegre hastanelerde çalışan Aile Hekimleri’ne verilen ekstra işler için ek ücret ya da izin verildiği

Her ilde farklı uygulanmayan Aile Hekimliği yönetmeliği

İdarece Aile Sağlığı merkezlerinde çalışan sağlığı konusunda tüm yükümlülüklerin sağlandığı

Aile Hekimliği yeni açılan birimlerle hak kaybı gözetilerek düşen nüfusa göre artan kat sayı uygulamasının olduğu

Yerinde ölü muayenesi için gönüllülük usulü sertifikalı hekimler tarafından günümüz şartlarına uygun adli bilirkişi ücreti verildiği

Performans itiraz komisyonlarında dernek ve aile hekimliği temsilcilerinin yer almasının yönetmelikte yer bulduğu

Kronik hastalık raporlu ilaçların reçete edilmeden eczaneden alındığı

Aile Hekimliği Sözleşmesi iki taraf arasında net kuralları olan Uluslararası hukuka uygun sözleşmeler

Negatif performans kaldırılmalıdır. Aşı ve izlemler için kişilere sorumluluk verilmelidir.

Aile Hekimlerinin ilaç reçete kısıtlamaları kaldırılmalıdır .

184 SABİM hattı Halkımızı sağlığı hakkında doğru bilgilendirilmeli, 184 SABİM hattı gerçek amacı dışında kullanılmamalıdır.

Toplum ve birey sağlığı açısından tehlikeli boyutlara ulaşmaya başlayan Aşı retleri ile ilgli kanuni düzenleme yapılması

Aile Hekimliği çalışanlarına vekaletsiz izin hakkı verildiği

Aile Sağlığı Çalışanı eksiğinin olmadığı

Sağlık Raporları için İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Hastanelerde Rapor birimlerinin oluşturulduğu

Yeni Aile Hekimliği Birimi açılmasının Bölge Aile Hekimleri ile görüşülerek planlandığı, yeni birim binalarının kamu tarafından yapıldığı

Cari gider kayıplarının telafi edildiği ve artış oranlarının en çok kullanılan ASM sarf malzemelerinin fiyat artış oranı ve asgari ücret oranına göre hesaplandığı

Düzenlemeleri talep ediyoruz

Dr. Hacı Yusuf Eryazgan AHEF II.Başkanı