Ana Sayfa Manşet AHEF’den 14 MART TIP BAYRAMI Öncesi 14 Talep

AHEF’den 14 MART TIP BAYRAMI Öncesi 14 Talep

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) 14 Mart Tıp Bayramı öncesi taleplerine dikkat çekiyor. Verimli ve yüksek motivasyonlu bir çalışma ortamı için Aile Hekimleri bu maddelerin gerçekleşmesini umutla bekliyor.

1- Sağlıkta etkin uygulanabilir şiddet yasasının bir an önce çıkartılmasının sağlanması,

2- Sağlığa yıllarını vermiş, emekli olmayı hak etmiş tüm sağlık çalışanlarına hizmetlerinin karşılığı olan emeklilik haklarının verilmesi, yoksulluk sınırının üzerinde emekli maaşı almalarının sağlanması,

3- Aşı reddi gibi ülke sağlığını uçuruma sürükleyecek konularda gerekli kanuni tedbirlerin alınması,

4- Mevzuatların kanuna uygunluğunun sağlanması, standardizasyonun takip edilmesi, her ilde keyfiyet arz eden uygulamaların önüne geçilmesi, Sağlık Müdürlüklerinin bu konuya özen göstermelerinin sağlanması,

5- Türkiye’nin sağlık standartlarını yükseltecek sağlık okuryazarlığının, bir ders, bir davranış olarak ilkokuldan itibaren eğitim ve öğretime entegre edilmesi, halk eğitimleri ve kamu spotları gibi yöntemlerle topluma yayılması,

6- Ülke sağlığına yakışır şekilde yeni aile hekimliği birimlerinin oluşturulması; yer, bina ve iç tasarımının Sağlık Bakanlığı tarafından yapılması,

7- Tüm Kamu kuruluşlarının sağlık ile ilgili tüm taleplerinin karar mercinin yalnızca Sağlık Bakanlığı olması, sağlık raporu istemlerinde, Bakanlığımız tarafından, görüşü olmayan hiçbir raporun ilgili kurumlarca istenemeyeceğinin ilgili kurumlara iletilmesi ve standardizasyonun ivedilikle sağlanması,

8- Ülkemizdeki birinci, ikinci ve üçüncü basamak arasındaki veri akışının tam ve eksiksiz olarak sağlanması,

9- Verilen hizmetin ülkemizdeki en ücra köşelere ulaşabilmesi için aile hekimliği biriminde aile sağlığı çalışanı bulunmayışıyla ilgili sorunların bir an önce çözüme kavuşturulması, sağlık çalışanı eksikliğinin ivedilikle çözümlenmesi,

10- Aile hekimliğinin temel görevi koruyucu hekimlik olduğundan ve sağlıklı nesiller yetişmesi için koruyucu hekimliğe ayrılan zamanının artabilmesi için gereksiz iş yükünün kaldırılması, Sağlık Bakanlığı tarafından yeni politikalar üretilmesi, sosyal projelerin hayata geçirilmesi,

11-Bakanlık tarafından yapılacak olan değişikliklerde sorunun kaynağına inilmesi, doğru tespitler yapılarak sahanın görüş ve taleplerinin alınması, bu adımlar izlenmeden düzeltme adına yapılan değişikliklerin daha büyük sorunlara yol açmasının önüne geçilmesi,

12- Halk sağlığını koruyucu değeri tartışmasız olan aşı, izlem gibi aile hekimliği değerlendirmesinde kullanılan parametrelerde halka da sorumluluk verilmesi, yapılmayan iş ve işlemlerde birincil önceliğin kişinin kendisi olduğunun hatırlanması ve gerekli yaptırımların halk nezdinde de anlaşılır ve uygulanabilir hale getirilerek toplumun hastalıklara karşı korunması,

13- Toplum sağlığı açısından birçok görevi bünyesinde barındıran eski TSM’lerin (İlçe Sağlık Kuruluşları) ya işlevsel hale getirilmesi ya da tamamen kaldırılması,

14- Ülke sağlığı konusunda üstüne düşen her görevi layıkıyla yapan, savaşta, barışta, göçte, dağda, her şartta görevini eksiksiz yerine getiren sağlık çalışanları yıpratılmaktan vazgeçilerek hak ettiği değere ulaşması adına adımlar atılması, özlük hakları konusunda desteklenmeleri.