Ana Sayfa Tıp&Sağlık AHEF Bakanlığa Taleplerini İletti

AHEF Bakanlığa Taleplerini İletti

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kemal Noyan Sağlık Bakanlığı’na yaptıkları ziyarette; “Yeni Ödeme Sözleşme Yönetmeliği ile birlikte hak kayıplarımızın daha da arttığı, hukuka ve hakkaniyete uymayan cezaların öngörüldüğü aşikârdır. Ayrıca ulaşılması güç hedefler konarak kamuoyunda yaşatılan algı ile aile hekimlerimizin fiili durumu arasında ciddi farklar olduğu açıktır” dedi.

AHEF Yönetim Kurulu, Sağlık Bakanı Yardımcıları Dr. Tolga Tolunay ve Dr. Sebahattin Aydın’ı makamında ziyaret etti. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Bürokratlarının da katılımı ile gerçekleşen görüşmeye AHEF Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Noyan ile birlikte Genel Sekreter Orhan Aydoğdu, İkinci Başkan Zafer Tolga İpek ve Yönetim Kurulu Üyesi Taner Balbay katıldı.

Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Tolga Tolunay ile görüşme Halk Sağlığı Genel Müdürü Dr. Fatih Kara’nın da katılımıyla gerçekleşti.

Görüşmede Dr. Tolga Tolunay’a, Kendisi ile iletişime AHEF tarafından büyük önem verildiği belirtilerek son çıkan yönetmeliğin sahada ciddi moral bozukluğuna yol açtığı aktarıldı. AHEF Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kemal Noyan; kronik hastalık takibinin Aile Hekimleri tarafından zaten yapıldığı ancak yönetmelikle getirilen HYP’nin bu sistemle yapılamayacağını vurguladı. Dr. Noyan konuşmasında; “HYP için tasarlanan web ara yüzü çok karışık. Bu sistem AHBS üzerinden de yürütülebilir. Ayrıca pozitif performans adı altında çıkarılan Hastalık Yönetim Platformu (HYP)’yi yapmayan hekimlerin yüzde 10 civarı maaş kaybı olacak. Diğer yandan sevkler önümüzü tıkıyor, bazı tetkiklere ASM’lerde ulaşmak çok zor, sağlık raporu konusu çözülmeli, MHRS olmadan hasta yığılmaları yaşanır ve sonucunda sağlıkta şiddete sebep olur” dedi. Bakan Yardımcısı Dr. Tolga Tolunay ise HYP ile ilgili her türlü sistemsel geliştirmeye açık olduklarını, gerek HYP gerekse de sağlık raporu konularının çözümü için AHEF’in kuracağı bir çalışma grubu ile çalışabileceklerini iletti.

Entegre sağlık tesislerinde 5 nöbete gitmeyen hekimin sözleşmesinin mazereti olsa dahi feshi konusunun da gündeme geldiği toplantıda, aynı yönetmelikle çıkan sosyoekonomik gelişmişlik katsayısındaki değişikliklerin, aile hekimlerinin önemli bir kısmında ciddi gelir kayıplarına sebep olduğu da örneklerle anlatıldı.

Cari giderlerin mevcut hali ile Aile Sağlığı Merkezlerinin ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaya başladığı da iletilirken konunun çözümü için Maliye Bakanlığı’na yönlendirme yapıldı. Aile Sağlığı Çalışanlarının sayıca yetersizliği konusu için ise AHEF’e, yakında Bakanlık tarafından bu konuda bir açıklama yapılacağı bilgisi verildi.

Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Sebahattin Aydın’ın makamında kendisi ve danışmanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda sağlıkta şiddet sorunu için çözüm yollarına başvurulması konusunda hem fikir kalınarak ASÇ personel yetersizliği konusu bu toplantıda da AHEF tarafından dile getirildi. Ancak Prof. Aydın bu konuda AHEF’ sevindirici bir haber veremeyerek kamu dışı ASÇ istihdamı ile ilgili yeni bir gelişme beklemediklerini söyledi.

AHEF, Sağlık Bakanlığı ile görüşmelerini sürdürerek aile hekimlerinin ve aile sağlığı çalışanlarının sorunlarını çözüme kavuşturabilmek için çalışmalarına devam edecek.