Ana Sayfa İlaç Abdi İbrahim Sürdürülebilirlik Raporu’na Altın Pusula ödülü

Abdi İbrahim Sürdürülebilirlik Raporu’na Altın Pusula ödülü

Türk ilaç sektörünün lideri Abdi İbrahim, 109 yıldır cesaret, tutku ve sorumlulukla devam ettirdiği iyileştirme yolculuğunda yeni bir başarıya daha imza attı. Abdi İbrahim’in ekonomik, kurumsal, sosyal ve çevresel alanlarda gerçekleştirdiği faaliyetlerini kapsayan Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative-GRI) onaylı 2017-2018 Sürdürülebilirlik Raporu, Altın Pusula’da Kurumsal Raporlar kategorisinde ödüle layık görüldü.

1912 yılından bu yana dokunduğu hayatları iyileştirmek için çalışan Abdi İbrahim, dünyanın gelecek nesillerden ödünç alındığı düşüncesinden hareketle, tüm faaliyetlerinde sürekli iyileştirmeye odaklanıyor. 109 yıllık geçmişi ve 19 yıldır devam eden sektör liderliğinin yanı sıra sürdürülebilirlik konusunda da çok anlamlı başarı öykülerine imza atan Abdi İbrahim, yayımladığı 2017-2018 Sürdürülebilirlik Raporu ile Altın Pusula’da Kurumsal Raporlar kategorisinde ödüle layık görüldü.

Rapor, 2013’ten beri kamuoyu ile paylaşılıyor 

2010 yılı itibariyle Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC-United Nations Global Compact) katılımcısı olan Abdi İbrahim, sürdürülebilirlik çalışmalarını 10 küresel ilke çerçevesinde yürütmeye odaklanarak her yıl İlerleme Bildirimi’ni yayımlıyor.

Sürdürülebilirlik alanında kendini sürekli geliştiren adımlar atan Abdi İbrahim, 2013’ten bu yana da sürdürülebilirlik raporunu kamuoyunun dikkatine sunuyor. Küresel Raporlama Girişimi (GRI-Global Reporting Initiative) GRI Standartları: Temel İlkeleri ile Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) ve Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs-Women’s Empowerment Principles) gereklilikleri ile entegre bir yaklaşımla hazırlanan rapor, Abdi İbrahim’in genel merkezi, üretim tesisleri ve saha birimlerinden derlenen kalitatif ve kantitatif verilerden oluşuyor.

Abdi İbrahim, 2017 – 2018 dönemini kapsayan 4. Sürdürülebilirlik Raporu’nda kurumsal, ekonomik, insan kaynakları, çevre alanındaki veriler ile GRI, UNGC ve WEPs raporlama gerekliliklerinin önemlilik ve paydaş katılımı ilkeleri ışığında, iç ve dış paydaşlarla yürütülen projelere yer veriyor.

“Sürdürülebilirlik, iş stratejimizin ayrılmaz bir parçası” 

Abdi İbrahim’in sürdürülebilirlik stratejisini iş stratejilerinden ayrı düşünmeden, birbirini tamamlayan ve besleyen bir bütünün parçaları olarak gördüklerini söyleyen Abdi İbrahim Kamu İlişkileri ve Kurumsal İletişim Direktörü Dr. M. Oğuzcan Bülbül de “Daha sağlıklı bir toplum ve daha yaşanır bir dünya için üstlendiğimiz sorumluluğun farkındayız. Abdi İbrahim olarak ekonomik faaliyetlerimizi sürdürürken, topluma ve içinde yaşadığımız dünyaya ‘iyi’ iz bırakmayı daima öncelik olarak görüyoruz. Aldığımız bu ödül de bu alandaki çabalarımızın ve hassasiyetimizin bir kanıtı” dedi.

Abdi İbrahim’in 2017-2018 dönemini kapsayan Sürdürülebilirlik Raporu’na https://www.abdiibrahim.com.tr/sosyal-sorumluluk/kurumsal-raporlar/surdurulebilirlik-raporu adresinden ulaşılabilir.