Ana Sayfa İlaç AB İlaç Güvenliği Yasasının Gerekliliği

AB İlaç Güvenliği Yasasının Gerekliliği

Jenerik ve biyobenzer ilaç üreticilerini temsil eden ticari kuruluş olan Medicines for Europe, Avrupa Birliği’nin sağlık güvenliğini sağlamak için bir güvenlik yasasına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

New pricing models for generic medicines to ensure long-term healthy competitiveness in Europe

Grup, patent dışı ilaç endüstrisinin, Avrupa’daki hastalara dağıtılan ilaçların %70’ini sağladığını ve tedavi alanlarının %80’inden fazlasını kapsadığını söyledi. Jenerik, biyobenzer ve katma değerli ilaçlar, hastaların hastalıklarını en iyi şekilde yönetebilmeleri için tedavi seçeneklerini uygun maliyetli, erişilebilir ve kullanılabilir hale getirir. Bu ilaçlar aynı zamanda yoğun bakımdaki ilaçların %70 ila %90’ının patentli olduğu covid salgını sırasında da önemli bir rol oynadı.

Strategic recommendations to ensure healthy competitiveness and economic viability of generic medicines in Europe

AB Konseyi’nin İspanya Başkanlığı tarafından yakın zamanda yayınlanan “Dirençli EU2030” raporunda da vurgulandığı gibi, 6 Ekim’deki Avrupa Konseyi toplantısının amacı, tedarik zincirlerini, üretim kapasitesini güçlendirmek ve nihayetinde bu alanda stratejik özerkliği açmaktır . patent dışı ilaçlar ve API’ler.

 Avrupa için İlaçlar ve üyelerinin, bu hedefleri paylaşan ve bu vizyonu gerçekleştirmek için AB üye ülkeleri tarafından çağrılan Kritik İlaçlar Yasası’nı yansıtan bir İlaç Güvenliği Yasası’nın oluşturulmasını destekleyen doğal ortaklar olduğunu söyledi  .

Başarılı olabilmesi için Avrupa’nın şunlara ihtiyacı var:

  • Konsolidasyonu önlemek ve diğer bölgelere bağımlılığı önlemek için ilaç tedarikinin güvenliğine değer veren pazar ve satın alma reformu. 
  • Temel ilaçlar ve ilaç aktif maddeleri için daha yeşil ve güvenli yeni üretim süreçlerine AB fonlarından ve Devlet Yardımlarından yatırım yapılması.
  • AB serileştirme sistemi gibi yeni ve mevcut veritabanlarını kullanarak dijitalleştirme. Bu, eksiklikleri tahmin etme yeteneğimizi geliştirecek ve meydana gelen eksiklikleri yönetme konusunda üye ülkeler arasında dayanışmayı mümkün kılacaktır.
  • Temiz bir entelektüel; Patent dışı ilaçların geliştirilmesi ve üretiminin zorla yerelleştirilmesini önleyecek, patent dışı ilaçların 1. günde piyasaya sürülmesini teşvik eden mülkiyet (IP) sistemi. Bu, Avrupa’nın öncü olduğu ve hastaların ilaçlara adil erişimini artırma potansiyelinin bulunduğu biyobenzer ilaçlar için kilit öneme sahiptir.
  • ABD, Hindistan ve diğerleri gibi büyük uluslararası üretim ortaklarıyla daha fazla işbirliği.

Avrupa Konseyi toplantısı öncesinde ve Avrupa Komisyonu’nun ilaçların bulunabilirliğine ilişkin yaklaşan tebliği öncesinde yorum yapan Avrupa için İlaçlar başkanı Elisabeth Stampa şunları söyledi: “Avrupa Konseyi’ndeki tartışma bundan daha zamanında olamazdı. API ve ilaç üretimine yapılan yatırımın artırılması, AB Devlet Başkanları ile Avrupa için İlaçlar arasında tamamen uyumlu bir önceliktir. Umudum, AB ilaç mevzuatının revizyonuyla birlikte, onlara güvenen milyonlarca hasta için patent dışı ilaçlara adil erişimi ve bunların daha güvenli bir şekilde tedarikini destekleyecek somut bir ilaç güvenliği yasasına ilişkin eylemler görmektir. ”