Ana Sayfa Tıp&Sağlık 1122 aile hekiminin 66 farklı ilden katıldığı ankette çok değerli bilgilere ulaşıldı

1122 aile hekiminin 66 farklı ilden katıldığı ankette çok değerli bilgilere ulaşıldı

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 2. Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan

Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği’nin “Sahada Aile Hekimlerinin sorunları ve Covid-19 sürecinde Aile Sağlığı Merkezlerinin çalışması” hususunda yaptığı ankette Covid-19 aşılamaları için de yön verecek sonuçlar çıktı.

1122 aile hekiminin 66 farklı ilden katıldığı ankette çok değerli bilgilere ulaşılmıştır. Bu verilere göre:
Aile sağlığı merkezine gelen bebeklerin ailelerinden aldıkları geri dönüşlere göre aile hekimlerinin % 94.1’i aşı zamanı gelen bebeklerin ailelerinin Aile sağlığı Merkezlerine gelme konusunda endişe duyduklarını ifade etmişlerdir.
Aile hekimlerinin % 96,3’ü, bu endişeleri giderebilmek için ilave tedbirler aldıklarını belirtmişlerdir. Bu tedbirlerden;
-Aile Sağlığı Merkezlerinde alınan önlemlerin anlatılması (% 76.3),
-Ailelerle daha güçlü iletişim kurulması (% 63.9),
-Aşıların öneminin anlatılması (%61.7),
-Aşı olmamanın risklerinin anlatılması (% 50.5) öne çıkmaktadır .

Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği’nin bu çalışması ile Covid-19 aşılamalarının sadece aile sağlığı merkezlerine yönlendirilmesi durumunda bebeklerin aşıya ve izleme getirilmemesi yönünde sorunların oluşacağını ortaya koymaktadır. Covid-19 aşılamaları için mutlaka aşı merkezleri oluşturulmalı, Aile Sağlığı Merkezleri Covid-19 aşılamalarında planlama dışında bırakılmalıdır. Aile Sağlığı Merkezleri asıl görevleri olan bebeklik çağı aşılamaları, bebek ve çocuk izlemleri , gebe takip ve izlemleri ile birlikte , esnek mesai hizmetine geçen hastanelerin de yerine getiremedikleri poliklinik hizmetlerini vermek suretiyle bu yükün altında ezilmekte; son 5 aydır da aile sağlığı merkezlerine verilen okul çağı aşılamaları aşıları ile kapasitelerinin çok üzerinde çalışmaktadırlar.

Bu çalışma ortaya koymaktadır ki ; bir pandemi mücadelesi veren ülkemizde birinci basamağın aksatmadan ve oranları düşürmeden (dünyada bunu başarabilen tek ülkeyiz) verdiği aşılama ve bağışıklama hizmetlerinin yükü ortada iken Covid-19 aşılamasında kullanılması durumunda ailelerde oluşacak tereddütlerin önlenebilmesi açısından aşı merkezlerinin kurulması bir zorunluluktur ve bu merkezlerin içinde aile sağlığı merkezleri bu planlamanın dışında bırakılmalıdır.