Ana Sayfa Paylaşımlar Yeni Mezunlar Artık Aile Hekimliğini Tercih Etmiyorlar

Yeni Mezunlar Artık Aile Hekimliğini Tercih Etmiyorlar

Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığına göre 2018 yılında -26.252 birimi varken Türkiye’de 2020 yılında -26.594 aile hekimi birimi var yani 2 yılda ülkemizdeki tıp mezunu sayısı 2018-2019: 9.395 mezun 2019-2020: 10.854 mezun 20.249 mezundan sadece 342 yani %1.6 aile hekimliğini tercih etti!

Oysaki Sağlık Bakanlığının hedefi 2 yılda sisteme 3 bin aile hekimi katmaktı.

Peki neden yeni mezunlar aile hekimi olmak istemiyor!Aile hekimlerinin son 5 yılda gelirlerini %60 azalması en büyük etken ve bununda tek çözümü aile hekimlerinin kayıtlı nüfusları üzerinden yapılacak kat sayı artışı 2500 nüfusa bir aile hekimi düşerken 4 bin nüfusta gibi maaş alabilmeleri. Ayrıca sürekli ceza veren bir yönetmelikle iş güvencesinin olmayışı da yeni mezunları etkiliyor. Aile hekimlerinin kronik sorunlarını görmeyen bakanlık ve bakanlık bürokratları son ceza yönetmeliği ile aile hekimlerinin iş güvencesini pamuk ipliğine bağlı kılmıştı. Aile hekimlerine verilen gider ödenegi,%30.9 artarken gider kalemlerinin çoğu %150 oranın da artmıştır .Aile Hekimleri meslek örgütleri AHEF, Birlik Dayanışma Sendikası bir çok basın açıklaması ile iş bırakma yaparak bunu vurguladı ama bakanlıkta buluna bazı bürokratlar sayesinde bunlar bakanlık tarafından görülmedi.

Aile hekimleri son anayasa mahkemesi kararı sonrası mahkemenin aile hekimlerinin özlük haklarını kanunla düzenlemeli dedikten sonra hakkaniyetli bir kanun çalışması aile hekimliğinin 10 yıllık kronik sorunlarının AHEF ve Birlik Dayanışma Sendikası meslek örgütleri ile bir masada oturarak karara bağlanması ve kanun bu şekilde yazılması gerekmektedir .

Dr. Yusuf Eryazğan