Ana Sayfa İlaç Yenilikçi İlaçlar Sempozyumu

Yenilikçi İlaçlar Sempozyumu

7 Aralık 2022
Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Kampüsü M Salonu

Tıp alanındaki gelişmeler son derece hızlı ve artan bir ivmeyle devam ediyor. Tıpta yaşanan bu gelişmeler insan yaşamının daha uzun ve kaliteli olmasına da hizmet ediyor. Bilimsel araştırmalar sürekli olarak yeni veriler ortaya koyarak hastalıkların tedavisine yönelik çözümler üretilmesini sağlıyor, karşılanmamış tedavi ihtiyaçlarına çare oluyor. Hızla değişen dünyada gelecek de aynı hızla şekilleniyor. AIFD, hızla değişen bu ortamda Türkiye’deki hastaların hızlı ve kolay şekilde etkili, güvenli ve kaliteli yenilikçi ilaçlara ve yeni tedavilere erişimini sağlamak için çalışmalarını yürütmeye devam ediyor.

Yenilikçi İlaçlar Sempozyumu’nda, başarılı sağlık inovasyon ekosisteminden ilaç finansman modellerine, hasta ve hekim derneklerinin karar alma mekanizmalarındaki rolünden yakın gelecekte pek çok endikasyonda hayatımıza girmeye aday olan ileri tıbbi tedavi ürünlerine kadar birbirinden değerli pek çok konuya değineceğiz. Alanında uzman konuşmacılarımızdan son derece kıymetli bilgileri dinleme fırsatını elde edeceğiz. Bu bilgiler doğrultusunda belki aklımızda farklı sorular belirecek, sonrasında o sorulara çözümler arayacağız. Gelişime açık olduğumuz ve merakımızı canlı tuttuğumuz sürece çözümler üretebilir ve ilerleme kaydedebiliriz. Tüm bu konuların etkin şekilde ele alınacağı Yenilikçi İlaçlar Sempozyumu’nda görüşmek üzere.

Sempozyum Programı