Ana Sayfa İlaç Yeni İlaçlar Akciğer ve Beyin Kanseri Tedavileri İçin Umut Veriyor

Yeni İlaçlar Akciğer ve Beyin Kanseri Tedavileri İçin Umut Veriyor

Amerikan Klinik Onkoloji Topluluğu’nun (American Society of Clinical Oncology/ASCO) Şikago’da düzenlediği ve aynı zamanda dünyanın en büyük kanser konferansı olan yıllık toplantısına sunulan sonuçlara göre; ameliyattan sonra alınan Osimertinib, hastaların akciğer kanserinin belirli bir formundan ölme ihtimalini yüzde 51 azalttı.

İki yeni kanser ilacı, büyük denemelerde güçlü sonuçlar gösterdi. Ölümcül bir beyin kanserini hedef alan Vorasidenib, tümörün büyümesini ortalama 17 ay durdururken, belirli bir akciğer kanseri türü için bir ilaç olan osimertinib, ameliyattan sonraki beş yıl içinde ölen insan sayısını yarıya indirdi. Tom Chivers-yahoo

Tom’un görüşü

Kanser tedavilerindeki şaşırtıcı gelişmeler daha iyi bilinmelidir. Bir keresinde bir onkologla melanom için immünoterapi hakkında konuştum: 20 yıldır malign melanom üzerinde çalıştığını ve bu 15 yıl boyunca yapabilecekleri hiçbir şey olmadığını söyledi. Ancak 2011’de ” insanları iyileştirmeye başladık  dedi”

Dünya yaşlandıkça, daha fazla insanın kansere yakalanmasını ve kanserden ölmesini beklemelisiniz. Çünkü kanser bir yaşlanma hastalığıdır. Ama aslında ölüm oranları düşüyor. Elbette, bu kısmen gelişmiş algılama ile ilgilidir. Ama aynı zamanda kanser tıbbının büyük sıçramalar yapmasından da kaynaklanıyor.

Daha Fazla Bilgi Edinin

Kanserlere mutasyonlar neden olur ; hücrelerimizden birinin DNA’sındaki genlerdeki değişiklikler. Bu değişiklikler, hücrenin kontrolsüz bir şekilde bölünmesine neden olur ve diğer hasarlı hücreler gibi kendi kendini yok etmesini engeller.

Modern kanser tıbbı, bu mutasyonlara ilişkin anlayışımızla giderek daha fazla yönlendirilmektedir. Bazı ilaçlar, bağışıklık sistemine belirli mutasyonları aramasını söyleyerek, normalde kendisinden gizlenmiş olan kanser hücrelerine saldırmasına izin verir. Vorasidenib ve osimertinib gibi diğerleri, bu mutasyona uğramış genlerin hareketini engelleyerek onların işlerini yapmalarını engeller.

Osimertinib, tüm akciğer kanserlerinin dörtte birinde bulunan bir mutasyonu hedefler. New England Journal of Medicine’de yayınlanan yeni deneme , kanserleri ameliyatla çıkarılan 682 hastayı inceledi. Bunların yarısı ilacı, yarısı plasebo aldı. Uyuşturucu kullananların %88’i, kontrol grubundakilerin %78’ine kıyasla beş yıl hayatta kaldı: %50’den fazla risk azalması. Akciğer kanseri, dünya çapında yılda yaklaşık 1,8 milyon ölüme neden olan önemli bir öldürücüdür. Bilim insanları The Guardian’a bu buluşun “heyecan verici” ve “benzeri görülmemiş” olduğunu söylediler.

NEJM / Overall Survival with Osimertinib in Resected EGFR-Mutated NSCLC

Adjuvan osimertinib, tamamen rezeke edilmiş, EGFR mutasyonlu, evre IB ila IIIA NSCLC’si olan hastalarda önemli bir genel sağkalım avantajı sağlamıştır #astrazeneca

Vorasedinib, glioma adı verilen beyin kanserlerinde bir mutasyona saldırır. Gliomalar yavaş büyür ancak genellikle ölümcüldür: Genellikle 30’lu yaşlarında olmak üzere daha genç insanlarda ortaya çıkma eğilimindedirler ve ilaçların kan-beyin bariyerini aşması zor olduğu için tedavisi zordur. Yine NEJM’de yayınlanan denemede , ilacı alan hastaların %72’si, plasebo alanların %46’sına kıyasla 30 ay sonra hastalıkta ilerleme görülmedi.

NEJM / Vorasidenib in IDH1- or IDH2-Mutant Low-Grade Glioma

Derece 2 IDH-mutant glioması olan hastalarda vorasidenib, progresyonsuz sağkalımı önemli ölçüde iyileştirmiş ve bir sonraki müdahaleye kadar geçen süreyi geciktirmiştir #servier