Ana Sayfa Manşet Yeni araştırma; Depresyon & Serotonin düzeyi düşüklüğü ilişkisi temelsiz mi?

Yeni araştırma; Depresyon & Serotonin düzeyi düşüklüğü ilişkisi temelsiz mi?

Serotonin “kimyasal dengesizlik” depresyon teorisi etrafındaki kanıtları gözden geçiren yeni bir makale , psikiyatri genelindeki rakamların çalışmanın yararları ve sınırlamaları hakkında yorum yapmasıyla bir fırtınaya neden oldu!

Depresyonun sanıldığı gibi insan beyninde “mutluluk hormonu” diye de anılan serotonin düzeyinin düşük olmasından kaynaklanmadığını gösterdi! Araştırmada 17 ayrı bilimsel araştırmayı incelendi ve depresyondaki insanların beynindeki serotonin düzeylerinin depresyonda olmayan insanlarınkinden farklı görünmediğini tespit etti.

Bu derleme, serotonin hipotezine dayanan büyük araştırma çabasının, depresyonun biyokimyasal temeline dair ikna edici kanıtlar üretmediğini öne sürüyor. Bu, diğer birçok biyolojik belirteç üzerine yapılan araştırmalarla tutarlıdır [ 21 ]. Serotonin depresyon teorisinin ampirik olarak doğrulanmadığını kabul etmenin zamanının geldiğini öneriyoruz.

The serotonin theory of depression: a systematic umbrella review of the evidence / NATURE

“Çalışmada Depresyonun serotonin hipotezi hala etkilidir. Temel ilgili araştırma alanlarının sistematik bir şemsiye incelemesinde, depresyonun düşük serotonin konsantrasyonu veya aktivitesi ile ilişkili olup olmadığına dair kanıtları sentezlemeyi ve değerlendirmeyi amaçladık”

Çalışmada yaygın ilaç kullanımı tespiti de paylaşılmaktadır: Depresyonun beyin kimyasallarındaki, özellikle de serotonin (5-hidroksitriptamin veya 5-HT) anormalliklerinin sonucu olduğu fikri, on yıllardır etkili olmuştur ve antidepresanların kullanımı için önemli bir gerekçe sağlar. Düşük serotonin ve depresyon arasında bir bağlantı ilk olarak 1960’larda önerildi [ 1 ] ve 1990’lardan itibaren Seçici Serotonin Geri Alım İnhibitörü (SSRI) antidepresanlarının ortaya çıkmasıyla geniş çapta duyurulmuştu [ 2 , 3 , 4 ]. Daha yakın zamanda sorgulanmış olmasına rağmen [ 5 , 6 ], depresyonun serotonin teorisi etkili olmaya devam etmektedir…..

Araştırma, antidepresanların plaseboya kıyasla (psikolojik etkiyi elimine etmek için tıbbi deneylerde ilaçmış gibi verilen etkisiz madde) yalnızca biraz daha etkili olduğuna işaret ediyor. Ama araştırmacılar arasında bu farkın büyüklüğü konusunda görüş ayrılıkları var.

Doktor Michael Bloomfield bunu bir örnekle şöyle açıklıyor: “Çoğumuz parasetamolun baş ağrısına iyi gelebildiğini biliriz ama hiç kimsenin baş ağrısının sebebinin beyinde parasetamol eksikliği olduğunu sanmam.”

Depresyon tek bir hastalık mıdır?

Moncrieff’in incelemesi depresyonun belirli bir nedeni fikrini çürütmeye odaklanırken, belki de tartışmanın odak noktası depresyonun tek bir hastalık olduğu fikri üzerinde olmalıdır. Danimarka, Kopenhag Üniversite Hastanesi’nden Prof. Gitte Moos Knudsen , “Bugün, depresyonun altta yatan potansiyel olarak birden çok nedeni olan heterojen bir bozukluk olduğu büyük ölçüde kabul ediliyor” diyor . Belki de depresyon gibi akıl sağlığı bozuklukları olarak yeniden çerçevelendirdiğimiz için birçok farklı çevresel ve biyolojik faktörden kaynaklandığı düşünülmelidir. “Kimyasal dengesizlik” modelinin tek serotonerjik odağını terk etmek, düşüncedeki bu değişimin gerekli bir parçasıdır, ancak halkın depresyonun karmaşık biyolojisine ilişkin algısını yeniden çerçevelemek için daha fazla çalışma yapılması gerekecektir.