Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat “Yarı yarıya azaldı!”

“Yarı yarıya azaldı!”

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu (AHK), yüksek enflasyon karşısında açıklanan zam oranlarını değerlendirmek, TTB Aile Hekimliği Kolu’nun 22-24 Şubat 2019 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştireceği ‘TTB-AHK İkinci Aile Hekimleri Buluşması’ hazırlık çalışmalarını gözden geçirmek, renkli reçete uygulamaları ve 1.Basamak Temsilci seçimlerini görüşmek amacıyla 8 Ocak 2019 tarihinde toplandı.

Toplantıya, Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Recep Koç, TTB Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Emrah Kırımlı, Komisyon Eş Başkanları Dr. Hakkan Hekimoğlu, Dr. Bilge Atlas Kaplan ile komisyon üyeleri katıldı.

Toplantıda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 enflasyon oranını yüzde 20,30 olarak açıklamış olmasına rağmen, son bir yıldaki her türlü ürün ve hizmetteki artışın resmi enflasyon rakamlarının çok üstünde olduğu, İstanbul’da Aile Sağlığı Merkezlerine yeni yılda uygulanacak kira artışının % 46 olacağı, elektrikte %60 ve doğalgazda %30 üzerindeki zamların yapıldığı, çalıştırılan personelin asgari ücret artışları, vergileri ve SGK primleri de dikkate alındığında aile hekimlerinin giderlerinin açıklanan yüzde 10.7 maaş ve cari gider zammı ile karşılanamayacağı, İstanbul’da aile hekimliğine geçilen 2010 yılı ile 2018 yılı sonu arasında giderlerin üç misli artmasına rağmen ücretlerin iki kat artışı ve döviz kuruna göre neredeyse yarı yarıya azalması ile yaşanan maddi kayıpların giderilmesi üzerinde duruldu. Satın alma gücünün artırılmasının sağlanması için her platform da etkin mücadele edileceği vurgusu yapıldı.

Toplantının ikinci bölümünde, TTB AHK tarafından düzenlenen ‘İkinci Aile Hekimleri Buluşması’ için İstanbul olarak sorumluluk alınan ‘Emek süreci atölye çalışması’ için hazırlanan sunumlar gözden geçirildi, görüşler ortaya konuldu ve eksikliklerin tamamlanarak, 15 gün sonra tekrar toplanılması kararlaştırıldı.

Diğer bir gündem maddesi olarak renkli reçete uygulamasının İstanbul’da başlamasıyla yaşanan sorunlar görüşüldü, gereksiz bir bürokrasiye ve zaman kaybına yol açan yeni uygulamanın iş yükünü artırdığı, hastaların mağdur olacağı dile getirildi, kişisel verilerin gizliliğine dikkat edilerek, hata ve eksikliklerin giderilmesinden sonra sisteme adapte edilmesinin daha uygun olacağı belirtildi.

Komisyon toplantısı, 14 Mart Haftası hazırlık süreci, 1.Basamak Temsilci seçimi ve yeni Temsilciler Kurulu dönemi çalışmaları için düşünce ve görüşler alındıktan sonra sona erdi.