Ana Sayfa Manşet Yapay Zekâ Destekli Yönetim Danışmanlığı Uygulamaları…

Yapay Zekâ Destekli Yönetim Danışmanlığı Uygulamaları…

Ali Rıza Değer

Merhaba Sevgili Dostlarım,

Sizlerin de çok iyi bildiği gibi, artık günümüzde hemen hemen her konuda fikir sahibi olan ve en çok tartışılan konular arasında yer alan, Yapay Zekâ Argümanları’ nın; işletmelerin mevcut ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda, özellikle kurumsallaşma ve sürdürülebilirlik açısından Yönetimi Danışmanlığı konusuna da, dahil olmaması düşünülemezdi, diye düşünüyorum! 😊

İlk planda, Bard.Google.Com da “Yönetim Danışmanlığı” ile ilgili yapılan açıklamalar şöyle!..

Yönetim danışmanlığı, işletmelerin ve kurumların yönetim süreçlerini geliştirmelerine yardımcı olan bir hizmettir. Yönetim danışmanları, işletmelerin; İş akış planı + Kurumsallaşma + Stratejik planlama + Organizasyon şeması + Görev tanımları + İK / İnsan kaynakları yönetimi + Finansal yönetim + Üretim ve hizmet yönetimi + Pazarlama ve satış… Gibi özel konularında, danışmanlık hizmetleri sunarlar!

Bu hizmetlerle birlikte, yönetim danışmanları, işletmelerin; Performanslarını iyileştirmek + Rekabet gücünü artırmak + Yeni pazarlara girmek + Yeni ürünler ve hizmetler geliştirmek + İş süreçlerini optimize etmek + Mali performanslarını iyileştirmek… Gibi hedeflere ulaşmasına da yardımcı olabilirler!..

Ayrıca Yönetim Danışmanları, işletmelerin karşılaştığı; Stratejik belirsizlik + Organizasyonel problemler + Etkin olmayan insan kaynakları yönetimi + Finansal zorluklar + Pazarlama veya satış aksamaları + Üretim ve satış sonrası hizmetler… Gibi çeşitli sorunlara çözüm üretebilir!

Yönetim danışmanları, işletmelerin bu gibi sorunlarına çözüm üretmek için;  Durum analizi ve değerlendirme + Sorun çözme ekiplerini oluşturma + Kurumsal eğitimler ve danışmanlık + Uygulama desteği… Gibi çeşitli yöntemler de kullanırlar!..

Yönetim danışmanlığı, işletmelerin büyümesi ve gelişmesi için önemli bir araçtır. Doğru danışmanlık hizmeti, işletmelerin hedeflerine ulaşmasına ve rekabette de öne geçmesine yardımcı olabilir!

Yönetim danışmanlığı, işletmelerin ihtiyaç ve hedeflerine göre farklı türlerde olabilir. Bazı yaygın yönetim danışmanlığı türleri; Stratejik danışmanlık + Organizasyonel danışmanlık + İnsan kaynakları danışmanlığı + Finansal danışmanlık + Pazarlama danışmanlığı +  Üretim veya hizmet danışmanlığı… Şeklindedir!..

Yönetim danışmanlığı süreci, danışmanlık hizmetinin kapsamına ve işletmenin ihtiyaçlarına göre değişebilir. Ancak genel olarak, yönetim danışmanlığı süreci; İhtiyaç analizi + Tespitler + Teşhis ve tedavi önerileri + Uygulama ve destek + Performans ölçümleme + Raporlama ve Değerlendirme… Gibi aşamalardan oluşur!

Yönetim danışmanlığı, işletmelere; Performans (Çalışan ve müşteri memnuniyeti, kapasite, iş gücü, verimlilik ve kârlılık) iyileştirme + Rekabet gücü (Yeni pazarlara girme, yeni ürünler veya hizmetler geliştirme, mevcut pazar payını artırma, ihracata yönelme, vs) artışı + Teknolojik alt yapı ve dijital dönüşüm + Yeni iş modelleri geliştirme… Gibi konularda faydalar sağlayabilir!..

Daha önce yapay zekâ ile ilgili; “Yapay Zekâ ile Aile Şirketleri ve Aile Anayasası” + “Yapay Zekâ İle İşletmelerde İnsan Kaynakları Yönetimi” başlıklı yazılarımda da bahsettiğim şekilde, diğer güncel yapay zekâ uygulamaları ile araştırmalara devam ettiğimizde…

Microsoft Bing bu makalenin de başlığını oluşturan, yapay zekâ destekli yönetim danışmanlığı uygulamaları için, özellikle detaylı kaynaklar göstererek, aşağıdaki açıklamalara yer veriyor!..

Yönetim danışmanlığında yapay zekâ uygulamaları, günümüzde pek çok sektörde olduğu gibi; rekabet avantajı sağlamak, verimliliği arttırmak, karar verme süreçlerini iyileştirmek, çalışan ve müşteri memnuniyetini yükseltmek için, önemli bir araç haline gelmiştir.

Yapay zekâ, yönetim danışmanlığı firmalarının, hem kendi iş süreçlerini hem de müşterilerine sundukları hizmetleri geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.

Yapay zekâ uygulamalarının, “Yönetim Danışmanlığı” sektöründe, kullanım alanları şunlardır;

*) Veri analizi ve raporlama… Yapay zekâ, yönetim danışmanlığı firmalarının, büyük miktarda verileri hızlı ve de doğru bir şekilde analiz etmelerine, anlamlı öngörüler elde etmelerine ve raporlar hazırlamalarına olanak tanır.

Örneğin, PwC Türkiye’nin belirttiği gibi, yapay zekâ sayesinde denetim çalışmalarında veri trafiği yoğunluğu ve çeşitliliği kolaylıkla yönetilebilir, analitik denetim yöntemleri kullanılarak güvence seviyesi yükseltilebilir!

*) Tahminleme ve optimizasyon… Yapay zekâ, yönetim danışmanlığı firmalarının müşterileri için gelecekteki performans senaryolarını, risklerini, fırsatlarını ve ihtiyaçlarını tahmin etmelerine ve en uygun stratejileri, rekabet avantajı çözümlerini ve eylem planlarını belirlemelerine yardımcı olur.

Örneğin, Dergi Park’ta yayınlanan bir makalede belirtildiği gibi, yapay zekâ teknikleri pek çok endüstriyel problemin çözümünde başarılı sonuçlar vermiştir. Yapay zekâ sistemleri; karar destek sistemleri, uzman sistemler, yapay sinir ağları, bulanık mantık sistemleri, genetik algoritmalar gibi yöntemlerle, yönetim problemlerinin çözümünde kullanılabilir!

*) Otomasyon ve dijital dönüşüm… Yapay zekâ, yönetim danışmanlığı firmalarının, hem kendileri hem de müşterileri için; iş süreçlerinin otomatikleştirilmesine, insan kaynaklarından tasarruf etmelerine, hata oranını azaltmalarına ve verimliliği artırmalarına, imkân sağlar.

Ayrıca yapay zekâ, dijital dönüşümün önemli bir bileşenidir. Dijitalleşen dünyada yapay zekâ sayesinde yeni iş modelleri, ürünler, hizmetler ve pazarlar yaratılabilir.

Örneğin, neu.edu.tr’de yayınlanan bir sunumda belirtildiği gibi, yapay zekâ; e-devlet, e-iş, e-ticaret, siber güvenlik yönetimi ve işletme yönetiminde de, çok önemli bir rol oynamaktadır!
(Sn. Tarık Özbek, Sn. Kuntay Ataç, Sn. Ahmet Kadı ve Sn. Turhan Bağdat’a çok teşekkürler!..)

Bakalım bu konularda Chat GPT / Ne diyor? Derseniz! Karşımıza çıkan açıklamalar şu şekilde…

Yapay zekâ destekli yönetim danışmanlığı uygulamaları, kendi yönetim süreçlerini optimize etmek, veri analizi yapmak ve kategorize etmek için; yapay zekâ ve veri analitiği teknolojilerini kullanmayı içeren, bir alanı ifade eder. Bu tür uygulamaların; daha etkili, daha verimli ve daha faydalı olmalarına yardımcı olur.

İşte, “Yapay Zekâ Destekli Yönetim Danışmanlığı uygulamaları”na, başlıklar itibarıyla örnekler;

*) Veri Analizi ve Talep Tahmini!

*) Müşteri İlişkileri Yönetimi!

*) İş Süreçleri Otomasyonu!

*) Risk ve Kriz Yönetimi!

*) İnsan Kaynakları Yönetimi!

*) Stratejik Planlama!

*) Yapay Zekâ Tabanlı Öneri Sistemleri!

*) Finansal Analiz ve Portföy Yönetimi!

*) Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi!

Birbirleriyle entegre edilmesi gereken bu başlıkların alt açılımları da, açıklamalar da mevcut!..

Bu arada geçtiğimiz ay, Amazon tarafından “AWS Amazon Bedrock” genel kullanıma açıldı!

Bedrock, AWS müşterilerinin “üretimsel yapay zekâ modelleri”nin üzerine, uygulamalar bina etmelerine ve bunları kendi verileriyle özelleştirmelerine imkân sağlıyor. Aklınızda bulunsun!

Öte yandan Chat GPT ye de, görüntü tanıma yeteneği geliyormuş. Bu da hatırınızda olsun!😊

Yönetim Danışmanlığında Yapay Zekâ Uygulamaları ile ilgili, daha net ve detaylı açıklamaları; 11-13 Ekim 2023 de Amman / ÜRDÜN de yapılan… “Yapay Zekâ Güdümlü Sinerji ile Yönetim Danışmanlığında Sınırları Keşfetmek” konulu… “10. CMC – Uluslararası Yönetim Danışmanlığı Konferansı” sonuç raporlarında bulabilirsiniz! https://www.cmc-global.org/content/schedule

Daha mutlu bir gelecek için…

Sevgi ve saygılarımla

ALİ RIZA DEĞER

Yapay Zekâ ile İşletmelerde İnsan Kaynakları Yönetimi