Ana Sayfa Paylaşımlar Kurumsal Performans Yönetiminde Yapay Zekâ Uygulamaları…

Kurumsal Performans Yönetiminde Yapay Zekâ Uygulamaları…

Ali Rıza Değer

Merhaba Sevgili Dostlarım,

Artık günümüzde; daha önceki yazılarımda da bahsettiğim gibi, olumsuz yansımaları da olsa, yapay zekâ ile iş dünyası, birbirinin ayrılmaz iki parçası haline gelmekte, hatta geldi bile!..

Konumuzla ilgili olarak, “kurumsal performans yönetiminde”, Sn. Ufuk Tarhan’ın geçtiğimiz günlerde Dünya Gazetesinde yayınlanan, yapay zekânın / iş için kullanımıyla ilgili “ChatGPT Şirket Versiyonu Nasıl Kullanılmalı” başlıklı yazısında belirttiği;

“Özellikle en büyük yatırımcısı Microsoft olmak üzere, ChatGPT Enterprise sürümü; The Estée Lauder Companies, PwC, Zapier, Block, Canva, Carlyle gibi çoğu, Fortune 500 listesinde yer alan yüzlerce şirket tarafından resmi olarak kullanılıyor!

Microsoft gibi bir devin finansal, teknolojik ve itibar gücünü arkasına alarak ChatGPT’nin kurumsal versiyonunu kullanmaya başlamak, en azından şimdilik, daha akılcı bir seçenek olarak görünüyor!

ChatGPT Enterprise, yani yapay zekânın şirketlere özelleştirilmiş versiyonu, bireysel kullanıcıların yararlandığı işlevleri sunarken, ek olarak da; güvenlik, hız, kapasite, performans (özellikle veri analizi) ve kurumsal ihtiyaçlara göre özelleştirme gibi avantajlar sağlıyor!

Bu versiyonda; kurum çalışanlarına çoklu oturum açma, etki alanı (domain) doğrulama ve kullanım istatistiklerini içeren bir gösterge tablosu için entegrasyonlar sunan bir yönetici konsolu da, bulunuyor!

Tüm bu bilgilere www.openai.com/chatgpt/enterprise  adresinden ulaşılabiliyor. Sitede sabit bir maliyet veya fiyat bilgisi bulunmuyor. Fiyatlandırma, kullanacağınız kapasiteye göre yapılıyor!

ChatGPT Enterprise’ı; müşteri hizmetleri, pazarlama, içerik üretimi ve veri analizi alanlarında iş süreçlerini hızlandırmak, maliyetleri azaltmak ve müşteri memnuniyetini, satışları ve de kârlılığı artırmak amacıyla, aşağıdaki fonksiyonlar için kullanmak mümkün!

İçerik yaratımı, kodlama, birçok dilde temel kod iskeleti oluşturmak, derinlemesine araştırma ve veri analizi, raporlar, sunum hazırlamak, müşteri desteği ve takibi, yasa ve yönetmeliklere uyum sağlamak, sözleşmeleri, yasal belgeleri ve düzenlemeleri kontrol etmek ve de analiz etmek, ürün, süreç, tasarımı, teknik, hukuki, bütçe ve fiyat önerileri yapmak. Özellikle e-ticaret işletmeleri için, yeni ve kişiselleştirilmiş; ürün, hizmet ve alışveriş deneyimleri geliştirmek ve satışları artırmak için öneriler oluşturmak…”

Şeklindeki açıklamalar, bizlere “Kurumsal Performans Yönetiminde Yapay Zekâ Uygulamaları” konusunda, yardımcı olacaktır, diye düşünüyorum!…

Deloitte’ un “Global Human Capital Trends / 2023” özel raporuna göre de, 2024 sonrasında işletmeler dijital dönüşüm ve yapay zekâ entegrasyonu konusunda büyük adımlar atacaklar!

Çalışanlar, iş süreçlerindeki dijitalleşme ve yapay zekâ destekli uygulamalar sayesinde, daha verimli ve kişiselleştirilmiş bir çalışma deneyimi yaşayacaklar. Bu durum, çalışanların işlerine odaklanmalarını sağlayacak, iş verimliliğini / kurumsal performansı artıracak ve şirketlerinin de rekabet avantajını güçlendirecek!..

Yapay zekâ; iş süreçlerini optimize etme, veri analizi yapma ve karar alma süreçlerine hız kazandırma gibi yetenekleriyle ön plana çıkıyor. Bu da, işletmelerin operasyonel anlamda verimliliklerini artırarak, sektörel rekabet avantajı elde etmelerine imkân tanıyor!

Müşteri hizmetleri alanında, yapay zekâ destekli chatbotlar; performans değerlendirme ile %100 müşteri memnuniyetini artırmak ve de sorun / şikâyet problemlerini çözme süreçlerini hızlandırmak için kullanılıyor!..

Bu noktada işletmelerde performans değerlendirme sistemlerinin, sadece çalışanlar için değil, ürün veya hizmetleriniz için de geçerli olduğunu, siz zaten çok iyi biliyorsunuz. Ancak sistemin, sizin işletmeniz için; nasıl olması ve nasıl kurulması gerektiği önemli!

Şimdi, yapay zekâ uygulamalarından herhangi bir tanesine “İşletmelerde Kurumsal Performans Değerlendirme Sistemi Nasıl Olmalı ve Nasıl Kurulmalı?” diye, bir soralım!..

Özellikle kaynakları da belirtilerek, karşımıza çıkan cevaplar şöyle! Kurumsal Performans Değerlendirme Sistemi; bir işletmede çalışanların performanslarını ölçmek, eksiklikleri tespit edip gidermek ve verimliliği artırmak amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Size özel performans değerlendirme sistemi oluşturulurken, aşağıdaki adımlara dikkat etmekte fayda var!..

1) Performansın Planlanması: Dönem başında belirlenen hedefler, yönetici ve çalışan arasında gerçekleşen hedef belirleme süreçlerini içerir!

2) Performans Yöntemlerinin Seçimi: Performansın ölçümlenmesi için gerekli kriterlerin, adil bir şekilde belirlenmesi gerekir. Bu kriterler hedef bazlı veya yetkinlik bazlı olabilir!

3) Ölçümleme: Performansın, belirlenen kriterler ile ölçümlenmesi sürecidir. Bu, düzenli olarak gerçekleştirilen ve güncellenen değerlendirmeleri kapsar!..

Performans değerlendirme sistemi, şirketlerin stratejik hedefleri ile çalışanların bireysel hedefleri arasında paralellik sağlayarak, her iki tarafın da hedeflerine ulaşmasını koordine eder. Etkili bir performans değerlendirme sistemi; işletmelerin başarısına katkı sağlayan çalışanları, tanımlamak ve geliştirmek için önemlidir. Bu sayede işletmeler, rekabetçi bir ortamda daha etkin ve verimli olabilirler!

Kurumsal Performans Değerlendirme Sistemi, işletmeler için önemli bir araçtır ve doğru bir şekilde kurulmalıdır. İşte bu sistemi kurarken dikkate almanız gereken adımlar şu şekildedir!..

1) Hedef Belirleme: İlk adım, işletmenin stratejik hedeflerini ve çalışanların bireysel hedeflerini belirlemektir. Bu hedefler, işletmenin başarısını artırmaya yönelik olmalıdır!

2) Kriter Seçimi: Performansı ölçmek için kullanılacak kriterler, işletmenizin ihtiyaçlarına ve sektörüne göre değişebilir. Örneğin; ürün veya hizmet üretim hedefleri, satış hedefleri, müşteri memnuniyeti, proje başarıları gibi kriterler kullanılabilir!

3) Değerlendirme Yöntemleri: Performans değerlendirmesi için kullanılacak yöntemler; 360 derece değerlendirme, performans görüşmeleri, hedef bazlı değerlendirme, gibi size uygun farklı yaklaşımları içerebilir!

4) Veri Toplama ve Analiz: Performans verilerini düzenli olarak toplanır ve analiz edilir. Bu analizler, çalışanların hedeflere ne kadar yaklaştığını ve nerede gelişim göstermeleri gerektiğini belirlemeye yardımcı olacaktır!

5) Geribildirim ve Gelişim Planları: Çalışanlar ile düzenli geribildirim sağlamak ve gelişim planları oluşturmak, çalışanların performansını artırmalarına destek sağlayacaktır!

6) Sürekli İyileştirme: Performans değerlendirme sisteminizi; sürekli olarak gözden geçirmek, iyileştirmek ve işletmenizin ihtiyaçlarına göre, sistemde değişiklikler yapmak gerekebilir!

Unutmayın ki her işletme farklıdır ve performans değerlendirme sistemi, işletmenizin özel gereksinimlerine uygun olarak özelleştirilmelidir!..

Bireysel performans Yönetiminde; kriterlerle ilgili bölümler ve maddeler, genellikle şu şekilde sıralanır! Aşağıdaki, ilgili bölümler ve maddeler; işletmelerin çalışma alanlarına ve pazar payı kapasitelerine göre, bireysel veya kurumsal olarak değiştirilebilir, gerekirse de arttırılabilir!

A) Mesleki Yeterlilik / İş Bilgisi + Deneyim + Verimlilik + İş Kalitesi + Sorumluluk + Problem Çözme + Sonuçlandırma…

B) Davranışsal Yaklaşım / Takım Çalışması + Girişimcilik + İnsani İlişkiler + Programlı Çalışma + Organizasyon Becerisi + Öğrenmeye Açık Olma…

C) Yönetsellik / Analitik Olma + Pozitif Düşünme + Gelişim Odaklılık + Yetkilendirme + Değişen Şartlara Uyum Ve Akredite / Yetkinlik…

D) Şirkete Uyum / Şirket Anayasasına Uyum + Kurum Kültürüne Uyum + Şirketin İhtiyaçlarına Yönelik Fikirler Üretme + Oryantasyon Verimliliği…

Konunun uzmanlarından Sn. Erkan Kipik’in, MuhasebeTR de yayınlanan yazısında belirttiği gibi, her işletme; kendi ihtiyaçlarına ve kurum kültürüne uygun, performans değerlendirme yöntemini ve kriterlerini seçmelidir. Ayrıca; yöntemlerin etkili olabilmesi için, düzenli olarak güncellenmesi ve çalışanlarla etkin iletişim halinde olunması gerekir!..

Daha mutlu bir gelecek için, kurumsal performans yönetiminde de, yolunuz açık olsun…

Sevgi ve saygılarımla

ALİ RIZA DEĞER