Ana Sayfa Manşet İş Dünyasında Çatışma Yönetimi ve Yapay Zekâ Çözümleri…

İş Dünyasında Çatışma Yönetimi ve Yapay Zekâ Çözümleri…

Ali Rıza Değer

Merhaba Sevgili Dostlarım,

Sizlerin de çok iyi bildiği gibi günümüz iş dünyasında, özellikle kuşak farklılıkları nedeniyle yaşanan çatışmaların derinleşmesi ve kemikleşmesi, büyük problemlere neden olabiliyor!

İş dünyamıza katılan tüm kuşaklar, farklı perspektif ve yaklaşımlar ile pozitif gelişime destek olmak düşüncesinde. Yeni kuşaklarla zenginleşen iş yaşamında, farklılıklara ve benzerliklere yönelik bilinçlenerek uyumun sağlanması, sürdürülebilir başarılar için olmazsa olmaz!..

Ancak, tüm kuşakların; değerlerine, tutum ve davranışlarına, iş yaşamlarından beklentilerine dair değişkenlikler söz konusu. Ve bu değişkenlikler, çok kuşaklı ekiplerde; istemeden de olsa bireysel veya kuşaksal çatışmaların veya iletişim problemlerinin, en önemli kaynağı!

Bu nedenle konuyu, üst düzey yöneticilerimiz için; hemen her alanda olduğu gibi, mutlaka yapay zekaya sormak ve çözüm önerilerini sizlerle paylaşmak yararlı olur, diye düşündüm!😊

Dolayısıyla hepimizin çok iyi bildiği yapay zeka uygulamalarına (ChatGPT + Bard Google / Gemini + BingGPT + Copilot + Paul Storm. Ufuk Tarhan. Linkedin 120 YZ +) öncelikle ilk olarak “İş Dünyasında Çatışma Yönetimi Nasıl Olmalı?” diye sorduğumuzda, karşımıza çıkan tabloda;

“İş dünyasında çatışma yönetimi, hem bireysel hem de kurumsal başarı için çok kritik öneme sahiptir. Çatışmaların yapıcı bir şekilde yönetilmesi; iş ortamında daha iyi ilişkiler, daha yüksek verimlilik ve daha yenilikçi çözümler sağlar. İş dünyasında etkili çatışma yönetimi için, bazı temel stratejiler nelerdir? Dendiğinde, aşağıdaki hamleler ön plana çıkmaktadır!

1. Erken Müdahale…

Çatışmaların büyümesini önlemek için, taraflar veya gerekiyorsa yöneticiler tarafından yapılacak erken müdahale, her zaman yararlı olur. Sorunlar başlangıç aşamasında ele alındığında, çözülmeleri daha kolaydır!

2. Açık İletişim…

Açık ve dürüst iletişim, çatışmaların çözümünde kilit rol oynar. Tarafların duygularını ve düşüncelerini açıkça ifade edebilmeleri, yanlış anlamaların önüne geçer!

3. Aktif Dinleme…

Tarafların birbirini aktif bir şekilde dinlemesi önemlidir. Bu; her iki tarafın da, görüşlerinin anlaşıldığını ve değerlendirildiğini, hissetmelerini sağlar!

4. Empati ve Anlayış…

İş dünyasında çatışma yaşayan kişilerin veya ekiplerin, amaçları ve bu amaçlara bakış açılarının anlaşılması; empati kurulması ve karşı tarafın duygularına saygı gösterilmesi her zaman ön planda olmalıdır!

5. Nedenlerin Analizi…

Çatışmanın temel nedenlerinin analiz edilmesi ve anlaşılması önemlidir. Bu analizler; taraflar arasında, kalıcı çözümlerin bulunmasına yardımcı olur!

6. Problem Çözme Yaklaşımı…

Çatışmalarının çözümünde problem çözme teknikleri (Zihin Haritası + Beyin Fırtınası + Balık Kılçığı Diyagramı + Altı Şapka Düşünme Tekniği + Puko Döngüsü + Çatışma / Proje Döngüsü ve Çözüm Basamakları + Pareto Analizi + Sorunlardan Çözümlere Doğru Ağaç Diyagramı + Vs) benimsenmelidir. Bu; tarafların birlikte çalışarak, ortak bir çözüm bulmasını teşvik eder!

7. Arabuluculuk…

Taraflar arasındaki sorunlara doğrudan çözüm sağlanamıyorsa, bağımsız bir arabulucu veya moderatör devreye girebilir. Arabulucular; taraflar arasında yapıcı bir diyalog kurarak, sorun veya anlaşmazlıklara çözüm üretilmesinde ön plana çıkar!

8. Eğitim ve Gelişim…

Çalışanlara çatışma yönetimi becerileri kazandırmak için eğitim programları düzenlenmelidir. Bu da; çalışanların, çatışma durumlarında daha etkili ve profesyonel bir şekilde hareket etmelerini sağlar!

9. Politika ve Prosedürler…

Özellikle bireysel performans ve kurumsal hedeflerle ilgili çatışma yönetimi için, etik kurallar ve kurum kültürü ile ilgili net politikalar ve prosedürler oluşturulmalıdır. Bu; tüm çalışanların, çatışma durumlarında nasıl hareket edeceklerini bilmelerini açısından yararlıdır!

10. Takım Çalışmasını Teşvik Etme…

Hemen hemen tüm gelişmekte olan işletmelerde; “Ekip / Takım” uyumu ve iş birliğini teşvik eden bir iş ortamı oluşturmak, bireysen ve kuşaksal çatışmaların önlenmesinde ve çözülmesinde, çok önemli bir rol oynar!

Ve Özetle… İş dünyasında çatışma yönetimi; bireylerin ve organizasyonların başarısı için çok hayati öneme sahiptir. Etkili çatışma yönetimi stratejileri sadece çatışmaları çözmekle kalmaz, aynı zamanda iş ortamını iyileştirir ve verimliliği artırır. Erken müdahale, açık iletişim, empati, problem çözme teknikleri, etik kurallar ve prosedürler, arabuluculuk, takım / ekip çalışmaları ve kurumsal eğitimler gibi stratejik yöntemler, olası çatışmaların yönetimini daha etkili kılar.” Şeklindeki açıklamalar yer almakta!.. Ne dersiniz! Doğru değil mi?

Diğer yandan “İş Dünyasında Çatışma Yönetimi”; bir organizasyon içinde, bireyler arasında ortaya çıkan farklılıkları, anlaşmazlıkları ve çatışmaları etkili bir şekilde ele almayı amaçlayan bir süreçtir. Bu süreç; tarafların amaçlarını anlamak, niyetlerini okumak, taraflar arasında iletişimi artırmak, anlayışı geliştirmek ve çözüm odaklı yaklaşımlar önermek ve de uygulamak şeklinde düzenlenebilir! Kısaca, önyargılardan arındırılmış ortak amaçlar adına çatışma yönetimi, aşağıdaki adımları içerebilir;

*) Tanımlama ve Farkındalık: İlk adım, çatışmanın ne olduğunu tanımlamak ve tarafların farkındalığını artırmaktır. Bu; tarafların duygusal tepkilerini anlamalarına yardımcı olabilir!

*) İletişim ve Empati: Taraflar arasında açık iletişim kurmak önemlidir. Empati yapmak, diğer tarafın bakış açısını anlamaya çalışmak da, çatışma yönetiminin bir parçasıdır!

*) Çözüm Odaklı Yaklaşım: Çatışmaların çözümü için iş birliği yapmakta fayda vardır. Taraflar, ortak çıkarları doğrultusunda ana hedeflerini belirleyerek, çözüm arayışına girebilirler!

*) Alternatif Çözümler ve Uygulama: Gerekli hallerde sorunlar veya problemlerle ilgili farklı çözüm yolları düşünülmeli ve uygulanabilmelidir. Bu; arabuluculuk ve uzlaşma veya benzer yöntemleri de içerebilir!

*) Değerlendirme ve Takip: Çözümün etkili olduğunu değerlendirmek ve gerektiğinde düzeltici önlem veya önlemler almak da faydalı olur. Bu da; sorunların değil, çözümün parçası olmaktır. Çatışma yönetimi, genel olarak; iş yerlerinde, aile içinde, arkadaş gruplarında veya herhangi bir sosyal ilişkide kullanılabilir. İyi bir çatışma yönetimi, daha sağlıklı ilişkiler ve daha doğru sonuçlar doğurabilir!..

Evet Sevgili Dostlarım… Yapay zekâ; çalışma hayatımızda günden güne her konuda (Kurum Kültürü + İnsan Kaynakları + Satış + Reklam + Risk Yönetimi + Vs) ayrı ayrı (Özel Yapay Zekâ) ve bunların entegrasyonu neticesinde genel olarak (Genel Yapay Zekâ), gelişmeye devam ediyor. Tüm bu gelişmelere uyum sağlamak içinde, yapay zekâya en doğru soruları sormak gerekiyor. Sonuçta da bu konuda da, yepyeni bir bilim dalı olan “Prompt Mühendisliği” ön plana çıkıyor!

Dolayısıyla işletmelerimizde, “kurumsal sürdürülebilirliğin” önündeki en büyük engel olan; bireysel, kuşaksal, grupsal ve kurumsal çatışmaların, içten pazarlıklı veya ön yargılı olanları da dahil, çok iyi yönetilmesi ve çözüm üretilmesi önem kazanıyor!..

Daha mutlu bir gelecek için; mobbing ve art niyetli çatışmalardan uzak kalmanız dileğiyle…

Sevgi ve saygılarımla

ALİ RIZA DEĞER