Ana Sayfa Sosyal Tıp Yalnızlık Erkeklerin Akıl Sağlığını ve Kemiklerini Olumsuz Etkiliyor!

Yalnızlık Erkeklerin Akıl Sağlığını ve Kemiklerini Olumsuz Etkiliyor!

Maine Sağlık Araştırma Enstitüsü’nde yapılan bir çalışmaya göre, sosyal izolasyonun erkeklerin kemik sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisi olsa da, bunun kadınlar için geçerli olmadığı ortaya çıktı.

Çalışma Pazar günü Endocrine Society’nin Chicago, Illinois’deki yıllık toplantısı ENDO 2023’te sunuldu.

Mountain yaptığı açıklamada, “Sosyal izolasyon, güçlü bir psikososyal stres biçimidir ve özellikle yaşlı yetişkinler arasında giderek artan bir halk sağlığı sorunudur” dedi. Sosyal izolasyonun, zihinsel bozukluklar da dahil olmak üzere birçok sağlık durumu için artan riskin yanı sıra daha yüksek genel hastalık ve ölüm oranları ile ilişkili olduğunu söyledi.

“Önceki klinik araştırmalar,” dedi, “psikososyal stres faktörlerinin ve ardından gelen zihinsel sağlık bozukluklarının, yaşlı yetişkinleri orantısız bir şekilde etkileyen osteoporoz ve kırık için ana risk faktörleri olduğunu göstermiştir .”

Ancak sosyal izolasyonun kemik üzerindeki etkilerinin kapsamlı bir şekilde araştırılmadığını da sözlerine ekledi.

Makalenin özeti, “izole edilmiş erkek farelerin, azalmış osteoblast sayıları [yeni kemikler oluşturan hücreler], osteoblastla ilişkili gen ekspresyonu ve osteoklastla ilişkili gen ekspresyonu ile temsil edilen, azalmış kemik yeniden şekillenmesi belirtilerine sahip olduğunu belirtti. “