Ana Sayfa Hukuk&Etik Veteriner Hekimler Sağlıkta Şiddet Yasası Kapsamına Alınmak İstiyor

Veteriner Hekimler Sağlıkta Şiddet Yasası Kapsamına Alınmak İstiyor

Yaşadıkları şiddet nedeniyle yurt genelinde bir gün iş bırakan Veteriner hekimler, özlük haklarının verilerek, sağlıkta şiddet yasası kapsamına alınmak istiyor.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi ve 56 Veteriner Hekim Odasının Şiddete Karşı yaptıkları işbırakma eyleminde,  ortak bir basın açıklaması yapıldı.

Veteriner Hekimlere Şiddet,
Topluma ve Toplum Sağlığına Karşı Şiddettir.

Basın açıklamasında “Veteriner hekimler koruyucu hekimlik hizmetleriyle salgınları önleyerek toplum sağlığını korurlar, hayvanların sağlıklı ve refah içinde yaşamasını sağlarlar, gıda denetimleri ile toplumun sağlıklı güvenilir gıda tüketmesini sağlarlar, hayvan varlığını koruyarak hem ülke ekonomisine hem de vatandaşların ekonomik hayvansal ürüne ulaşmasına katkıda bulunurlar. Ayrıca insan sağlığı ya da hayvan sağlığında kullanılan aşı ve ilaçların geliştirilme süreçlerinde aktif rol oynarlar.”

“Veteriner hekimler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda Sağlık Hizmetleri Sınıfında tanımlanmıştır, vakit kaybetmeden gereği yapılmalı, veteriner hekimliğin hangi alanında olursa olsun yaptıkları hizmetlerle kamu sağlığını koruyan tüm veteriner hekimler “Sağlıkta Şiddet Yasası” kapsamına alınmalıdır.”

Veteriner Hekimler İş Bırakacak