Ana Sayfa Tıp&Sağlık Uyku kalitesi Covid-19 aşının etkisine tesir eder mi?

Uyku kalitesi Covid-19 aşının etkisine tesir eder mi?

The Lancet, İsveç’in Uppsala Üniversitesi’nin sinir ve tıp bölümlerinden araştırmacıların “İyi bir gece uykusu Kovid-19 aşısının etkinliğini artırabilir mi” başlıklı makalesine yer verdi.

Could a good night’s sleep improve COVID-19 vaccine efficacy?

Hastalığı ağır geçirme düzeyini azaltma ve ölümü önleme bakımından etkinliğine dair bir sonuca ulaşamadı fakat..

Önceki çalışmalarda önerildiği gibi, viral enfeksiyonlara karşı aşılama sırasındaki uyku süresi bağışıklık tepkisini etkileyebilir ( şekil ). Örneğin, mevsimsel influenza virüsüne karşı aşılamadan 10 gün sonra (1996-97), 4 saat ile sınırlandırılan ardışık dört gece uykudan sonra aşılanan bireylerde IgG antikor titreleri, bu tür uyku eksiklikleri olmayan bireylerde ölçülenlerin yarısından daha azdı.Benzer şekilde, daha kısa aktigrafiye dayalı uyku süresi, hepatit B aşılamasına daha düşük ikincil antikor yanıtı ile ilişkilendirilmiştir.Uyku ayrıca virüse özgü uyarlanabilir hücresel bağışıklığın özelliklerini de artırabilir. Uyanıklıkla karşılaştırıldığında, hepatit A’ya karşı aşılamanın ardından gece uykusu, konakçı koruyucu bağışıklık yanıtlarında önemli bir rol oynadığı bilinen virüse özgü yardımcı T hücrelerinin nispi oranını ikiye katladı.İlginç bir şekilde, ilk aşılamadan sonraki gece uyuyan kişilerde, 0-8. Haftalarda interferon-γ (IFN-) -pozitif bağışıklık hücrelerinin fraksiyonundaki artış, o gece uyanık kalanlara göre önemli ölçüde daha belirgindi. .IFN-, viral replikasyonu doğrudan inhibe eder ve virüsleri ortadan kaldırmak için immün tepkileri aktive eder, böylece konağı virüs kaynaklı patogeneze ve letaliteye karşı korur.

Bu veriler, aşılama sırasında uyku süresinin uzatılmasının konakçının bağışıklık tepkilerini artırabileceğini öne sürmesine rağmen, uyku kalitesinin ve orta ila şiddetli obstrüktif uyku apnesinin virüslere karşı aşılamaya karşı antikor tepkileri ile ilişkili olduğunu gösteren hiçbir kanıt yoktur.   

tamamı için kaynağa bknz