Ana Sayfa Tıp&Sağlık Türkiye’de Kamuoyu Farkındalığının COVID-19 Pandemisi Üzerine Etkisi: Google Trend Verileri Analizi

Türkiye’de Kamuoyu Farkındalığının COVID-19 Pandemisi Üzerine Etkisi: Google Trend Verileri Analizi

Giriş: Bir pandemide enfeksiyon riski, hem bireyin davranışı hem de etkileşimde bulunulan nesne tarafından belirlendiğinden, bilgi arama davranışı ve risk algılarının toplumda nasıl değişebileceğini anlamak halk sağlığı sonuçları için kritik öneme sahiptir.

Keziban AVCI 1

1 Ankara Yıldırım Beyazıt University Faculty of Health Sciences, Department of Health Management, Ankara, Turkey

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de 1 Ocak-1 Mayıs 2020 tarihleri arasında internetteki birbiriyle ilişkili dijital ayak izi verilerini analiz etmektir. İlk veriler, Koronavirüs hastalığı-2019’un (COVID-19) yayılmasını azaltmaya yönelik önlemlerin Google’da araştırılmasıyla ilgilidir. İkinci veriler, Google’da “Coronavirus”, “Koronavirüs” gibi COVID-19 ile ilgili arama terimleriyle yapılan web araştırmasından elde edildi. Ayrıca, bu çalışma COVID-19”un yayılmasını azaltmaya yönelik önlemlere ilişkin Google arama hacimleri ile doğrulanan COVID-19 olgu, iyileşen ve ölen sayıları arasında bir ilişkisi olup olmadığını incelemeyi amaçlamıştır.

Bulgular: Türkiye’de virüs tespit edilinceye kadar çok sayıda COVID-19 ile ilgili web araması yapıldığı görülmüştür. Zirve noktası, ülkede ilk olgunun açıklandığı 11 Mart 2020 civarında görülmüştür. Koronavirüs hastalığı-2019 ile ilgili sürekli yüksek arama hacimleri 11 Mart 2020’den 8 Nisan 2020’ye kadar 28 gündür. 8 Nisan’dan sonra web aramalarında bir azalma trendi görülmüştür. “Corona” arama terimleri ile azaltma önlemleri arasında güçlü bir pozitif korelasyon bulunmuştur. Öte yandan, arama hacimleri ile COVID-19 olgu sayıları arasında güçlü bir negatif korelasyon vardır.

Sonuç: Ülkeler pandemi eğrisini düzleştirmeye, ölümleri ve uzun süreli kısıtlamaları azaltmaya çalışırken, bireylerin bu duruma nasıl tepki verdiklerini anlamak mevcut krizin nihai çözümü için her zamankinden daha önemli hale gelmektedir. Bu nedenle, yetkililer COVID-19 konusunda ulusal farkındalığı daha güçlendirmeli/artırmalı ve halkı bilgilendirmelidir.