Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nin 50. Büyük Kongresi

Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nin 50. Büyük Kongresi

Türk Veteriner Hekimleri Birliğinin 50. Büyük Kongre toplantısı; 6343 sayılı “Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odaların Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanunun”  60 ve Ek 2.Maddeleri” gereği, 2022 yılı Kasım ayında yapılması gerekmektedir.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi, 50. Büyük Kongre ilk toplantısının 25 Kasım 2022 tarihinde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 26 Kasım 2022 tarihinde, seçimlerin de 27 Kasım 2022 tarihinde yapılması yönünde karar almıştır.

Gündem ve toplantı yeri ile ilgili bilgiler ekte yer almaktadır.

Bilgilerinizi rica ederim.

Ali EROĞLU

Merkez Konseyi Başkanı

TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ

50. BÜYÜK KONGRE GÜNDEMİ

1.Gün (26.11.2022)

 1. Kayıt (09:00 – 10:00)
 2. Saygı Duruşu, İstiklal Marşı (10:00)
 3. TVHB Merkez Konseyi Başkanının Açılış Konuşması
 4. Divan Başkanı ve Heyetinin Seçimi
 5. Gündemin Karara Bağlanması
 6. Konukların Konuşmaları

                     Yemek Arası(12:30 – 13:30)

 1. Merkez Konseyi Çalışma Raporu ve Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve Görüşülmesi
 2. Merkez Konseyi ve Denetleme Kurulunun ibrası,
 3. Merkez Konseyinde çalışacak personel sayısı ve ödenecek ücretlerin belirlenmesi

(6343 Madde 46)

 1. Kamu dışında çalışacak veteriner hekimlerin aylık asgari ücretlerinin belirlenmesi
 2. Üye aidatları ve teberru ile odalar tarafından yapılan işlemler ve verilecek belgelerden alınacak ücretlerin görüşülerek karara bağlanması(6343 Madde 19) (Çalışma belgesi, üyelik belgesi, vb)
 3. Odaların Merkez Konseyi bütçesi için yapacakları katkı oranlarının belirlenmesi

(6343 Madde 21)

 1. Dönem Bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
 2. Yasal Düzenlemelerle ilgili Görüşme (Disiplin ve “Tabela ve Reklam” Yönetmelikleri)
 3. Sandık Kurulu sayım komisyonunun belirlenmesi,
 4. Dilek ve Öneriler,
 5. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Organlarına aday başvurularının kabulü,
 6. Kapanış

 

Büyük Kongre Yemeği (20:00)

         

 1. Gün (27.11.2022)

 

Seçim (09.00 – 17.00)

 

                        Yer: Grand Ankara Hotel ve Convention Center

Atatürk Bulvarı No: 183 Kavaklıdere Çankaya/ANKARA