Ana Sayfa Manşet Türk Nöroloji Derneği yarışma sonuçları

Türk Nöroloji Derneği yarışma sonuçları

Nörolojik Hastalıkları Anlamak Kısa Film Yarışması Sonuçları

Film Yarışması Üçüncüsü Dr. Armağan Uysal “Annenin Çocukları” İzlemek için tıklayınız.

Film Yarışması İkincisi Dr. Doruk Aslan “Ya Sonra?” İzlemek için tıklayınız.
Film Yarışması Birincisi Öğretim Üyesi Sema Gül “Hayat Güzeldir” İzlemek için tıklayınız.

58. Ulusal Nöroloji Kongresi Bildiri Ödülleri Sonuçları

58. Ulusal Nöroloji Kongresi Bildiri Ödülleri
Sözel Bildiri Ödülleri
Sözel Bildiri Üçüncüsü:
SERVİKAL DİSTONİ HASTALARINDA DUYUSAL HİLENİN KORTİKAL UYARILABİLİRLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
ÖZLEM KURTKAYA KOÇAK 1 HALİL CAN ALAYDIN 1 HÜRREM EVREN BORAN 1 BÜLENT CENGİZ 1 HATİCE AYŞE BORA TOKÇAER 1
1- GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
Sözel Bildiri İkincisi:
NÖROLOJİK HASTALIKLARDA ETKİLENEN SİSTEMİN VE ETKİLENİM DERECESİNİN YAPAY ZEKA TEMELLİ SES ANALİZİ İLE
BELİRLENMESİ
EMEL SOYLU 1 KÜBRA ASLAN 1 SEMA GÜL 2 SENA KAMALI 2 MURAT TERZİ 1
1- ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
2- ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SİNİR BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
Sözel Bildiri Birincisi:
OTOİMMÜN DEMİYELİNİZAN SANTRAL SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI AYIRICI TANISINDA OLASI BİYOBELİRTEÇLER: SORCİN, CLIC1
VE SRC SUBSTRATE CORTACTİN
ZERRİN KARAASLAN 1 BÜŞRA ŞENGÜL YEDİEL 2 ELİF ŞANLI 1 HANDE YÜCEER 1 ERDİNÇ DURSUN 3 DUYGU GEZEN AK 3 ÖZLEM
TİMİRCİ KAHRAMAN 4 AHMET TARIK BAYKAL 5 EMEL AKGÜL 5 TUNCAY GÜNDÜZ 6 MURAT KÜRTÜNCÜ 6 MERYEM ASLI TUNCER 7 VUSLAT
YILMAZ 1 CEM İSMAİL KÜÇÜKALİ 1 ERDEM TÜZÜN 1
1- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, AZİZ SANCAR DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ, SİNİRBİLİM ANABİLİM DALI
2- İSTANBUL-CERRAHPAŞA ÜNİVERSİTESİ, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ, TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
3- İSTANBUL-CERRAHPAŞA ÜNİVERSİTESİ, NÖROLOJİK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, SİNİRBİLİMİ ANABİLİM DALI
4- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, AZİZ SANCAR DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ, MOLEKÜLER TIP ANABİLİM DALI
5- ACIBADEM MEHMET AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI
6- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
7- HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
Poster Bildiri Ödülleri
Poster Bildiri Üçüncüsü:
SUPRATENTORİAL GLİOMLU HASTALARDA MOTOR YOLLARIN HARİTALAMASI VE MONİTORİZASYONU: 97 HASTANIN ANALİZİ
EMİNE TAŞKIRAN 1 CİHAN İŞLER 2 BAŞAK YILMAZ 1 MEHMET YİĞİT AKGÜN 2 RAHŞAN KEMERDERE 2 MUSTAFA UZAN 2
1- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ_CERRAHPAŞA, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ AD
2- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ_CERRAHPAŞA, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ, NÖROŞİRÜRJİ AD
Poster Bildiri İkincisi:
COVID-19 HASTALIĞINA, KOMPLİKASYONLARINA VE AŞISINA BAĞLI BAŞAĞRILARININ NÖROLOJİ KLİNİKLERİNDEKİ PREVALANSI:
HEAD-MENAA ÇALIŞMASI ALT GRUP ANALİZİ
HAMİT GENÇ 1 DOĞA VURALLI 2 DERYA ULUDÜZ 3 ESME EKİZOĞLU 4 NAJİB KİSSANİ 5 OTGONBAYAR LUSORGANOV 6 IŞIN ÜNAL ÇEVİK
7 MANSOUREH TOGHA 8 ASENA AYÇA ÖZDEMİR 9 AYNUR ÖZGE 10
1- SBÜ VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, VAN, TÜRKİYE
2- GAZİ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI, NÖROM, ANKARA, TÜRKİYE
3- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA, TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI, İSTANBUL, TÜRKİYE
4- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI, BAŞAĞRISI BİRİMİ, İSTANBUL, TÜRKİYE
5- MOHAMED VI EĞİTİM HASTANESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI, MARAKEŞ, FAS
6- MOĞOL ULUSAL TIP BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI, ULAN BATUR, MOĞOLİSTAN
7- HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI, ANKARA, TÜRKİYE
8- TAHRAN TIP BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI, TAHRAN, İRAN
9- MERSİN ÜNİVERSİTESİ BİYOİSTATİSTİK VE TIBBİ BİLİŞİM ANABİLİM DALI, MERSİN, TÜRKİYE
10- MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI, MERSİN, TÜRKİYE
11- Head-MENAA ÇALIŞMA GRUBU
Poster Bildiri İkincisi: Birincisi:
ALZHEİMER HASTALIĞI SÜREKLİLİĞİNDE SEREBRAL VAZOMOTOR REAKTİVİTE: PROSPEKTİF TRANSKRANİYAL DOPPLER VE FDG/AMİLOİD
PET/MRG ÇALIŞMASI
ESEN SAKA 1 LÜTFİYE ÖZLEM ATAY 2 UMİT ÖZGÜR AKDEMİR 2 EZGİ YETİM 1 ERDEM BALCI 2 ETHEM MURAT ARSAVA 1 MEHMET AKİF
TOPCUOGLU 1
1- HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI, ANKARA
2- GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI, ANKARA
Abdi İbrahim Özel Ödülü
TİMOMA İLE İLİŞKİLİ MYASTENİA GRAVİS GELİŞİMİNDE IL-21 VE IL-4 ÖTESİNDE IL-17 VE ICOS KATKISI
MERVE ÇEBİ 1 ARMAN ÇAKAR 2 EREN ERDOĞDU 3 HACER DURMUŞ TEKÇE 2 GÜLÇİN YEĞEN 4 BERKER ÖZKAN 3 YEŞİM PARMAN 2 GÜHER
SARUHAN DİRESKENELİ 1
1- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, FİZYOLOJİ AD
2- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ AD
3- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, GÖĞÜS CERRAHİSİ AD
4- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, PATOLOJİ AD

Türk Nöroloji Dergisi 2021 Yılı Makale Ödülleri Sonuçları

Türk Nöroloji Dergisi 2021 Makale Ödülleri
Üçüncü
Subkortikal Enfarktüslü Serebral Arteriyopati ve Lökoensefalopati Olgularının Klinik ve
Moleküler Genetik Bulguları
Burcu Sevinç Rüstemoğlu1*, Bedia Samancı2*, Fatih Tepgeç1, Murat Kürtüncü2, Umut Altunoğlu1,3,
Tuncay Gündüz2, Gözde Yeşil Sayın1,4, Şahin Avcı1,3, Hakan Gürvit2, Başar Bilgiç2, Güven Toksoy1,
Mefkure Eraksoy2, Haşmet Hanağası2, Zehra Oya Uyguner1
Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, Department of Medical Genetics, Istanbul,
Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, Department of Neurology, Istanbul
Koc University School of Medicine, Department of Medical Genetics, Istanbul
Bezmialem Vakif University Faculty of Medicine, Department of Medical Genetics, Istanbul
İkinci
Türk Hastalarda PSEN1 p.E318G Varyantı ile APOE Polimorfizmi ve Alzheimer Hastalığı
Arasındaki İlişki
Gamze Güven, Haşmet Hanağası, Ebba Lohmann, Nihan Erginel Ünaltuna, Hakan Gürvit, Rukiye Aslan, Çağla Dönmez, Başar Bilgiç
İstanbul University, Aziz Sancar Institute of Experimental Medicine, Department of Genetics, Istanbul, Turkey
İstanbul University-Istanbul Faculty of Medicine, Department of Neurology, Unit of Behavioural Neurology and Movement Disorders,
Istanbul, Turkey
Tübingen University, Hertie-Institute For Clinical Brain Research, Department of Neurodegenerative Diseases, Tübingen, Germany
DZNE, German Center For Neurodegenerative Diseases, Tübingen, Germany
Birinci
Türk Popülasyonundaki Erken Başlangıçlı Parkinson Hastalarında Dopamin β-hidroksilaz Fonksiyonel Polimorfizminin Rolü
Sevda Erer1, Işıl Ezgi Eryılmaz2, Dilara Kamer Çolak2, Ünal Egeli2, Gülşah Çeçener, Berrin Tunca,  Ece Karakuş, Beril Çolakoğlu, Ayşe Bora Tokçaer, Esen Saka6, Meltem Demirkıran, Cenk Akbostancı, Mehmet Zarifoğlu, Okan Doğu, Hakan Kaleağası, Gülay Kenangil, Raif Çakmur, Bülent Elibol
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
Bahçeşehir Üniversitesi Göztepe Medical Park Nöroloji Kliniği

TND Nörolojik Hastalıkları Anlamak Fotoğraf Yarışması Sonuçları

Fotoğraf Yarışması üçüncüsü, Ömür isimli çalışma ile Dr. Ceyhun Sayman
Fotoğraf Yarışması ikincisi Tremor isimli çalışma ile Dr. Şükrü Daloğlu
Fotoğraf Yarışması birincisi Distoni isimli çalışma ile Dr. Aysu Şen