Ana Sayfa İlaç Solunum yolu enfeksiyonlarına yol açan virüslere spesifik tedavi var mı?

Solunum yolu enfeksiyonlarına yol açan virüslere spesifik tedavi var mı?

Atabay İlaç Medikal Direktörü Uzman Dr. Murat Yaycı

Üst Solunum yolu hastalıklarının büyük kısmı viral olup farklı virüsler neden olmaktadır. Atabay İlaç Medikal Direktörü Uzman Dr. Murat Yaycı, solunum yolu hastalıklarına sıklıkla neden olan virüsleri belirterek bunlardan hangilerine yönelik spesifik tedaviler olduğunu anlattı.

Üst solunum yolu enfeksiyonlarının birçoğu virüslere bağlı gelişmekte olup hepsinin bulaşma yolu benzerdir. Virüsler solunum yoluna öksürük veya hapşırma esnasında havaya saçılan damlacıklar yolu ile bulaşmaktadır.

Solunum yollarında hastalığa yol açan en önemli virüsler; influenza, rinovirüs, parainfluenza, RSV, adenovirüs, human coronavirus ve son 2 yıldır hayatımızda olan SARS-CoV-2 virüsüdür. İnfluenza grip hastalığına yol açan virüs olup bunun insanlarda hastalığa yol açan 2 tipi vardır: İnfluenza A ve B. İnfluenza A en sık sonbahar sonunda ve kış aylarında gözlenmekte ve bunu ilkbahar döneminde influenza B takip etmektedir. Rinovirüsler en sık ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde görülmekle birlikte, aktiviteleri tüm yıla yayılmış biçimdedir. RSV ise ılıman bölgelerde kış ve ilkbahar başlangıcında artış göstermektedir.  Parainfluenza aktivitesi ise Türkiye’de özellikle yaz-sonbahar döneminde yüksek olduğu gözlenmiştir.

Bu virüslere yakalanan kişilerde bilinmesi gereken en önemli nokta ise yalnızca influenza virüsüne yani Grip hastalığına yönelik spesifik antiviral tedavi mevcuttur.  Diğer virüslere yakalandığımızda genellikle destekleyici tedavilerle iyileşmeyi beklerken, Grip hastalığında veya Grip şüphesi olan her durumda erken dönemde antiviral tedaviye başlanması ile hastalığın hızlıca önüne geçilebilmektedir.

Grip özellikle kış ve ilkbahar dönemlerinde çok yaygın gözlenen bir hastalık olması ve tedaviye geç kalındığında veya tedavi edilmediğinde oldukça ağır seyretmesi nedeniyle bu konuda herkesin çok dikkatli olması önem arz etmektedir. “Nasılsa viral hastalıkların tedavisi yok” yanlışından herkesin uzaklaşması gerekmektedir. Nasıl ki bakteriyel bir enfeksiyona yakalandığımızda hekimlerin reçeteleyeceği antibiyotikler ile tedavi edilmesi gerekiyorsa,  influenza virüsünün neden olduğu grip hastalığında da buna spesifik antiviral tedavi mevcuttur.