Ana Sayfa Manşet Türk Kardiyoloji Derneği Uzlaşı Raporu: COVID-19 Pandemisi ve Kardiyovasküler Hastalıklar Konusunda Bilinmesi...

Türk Kardiyoloji Derneği Uzlaşı Raporu: COVID-19 Pandemisi ve Kardiyovasküler Hastalıklar Konusunda Bilinmesi Gerekenler

Sonuç
COVID-19 gibi pandemi ve sağlık açısından global krizlerin ne zaman meydana geleceğini saptayabilmek mümkün değildir. İnsanlık tarihinde COVID-19 ne ilk ne de son pandemi olacaktır. Sağlık sistemi mensupları olarak hem küresel çapta hem de ülke olarak krizlerle mücadele stratejimizi belirlemek ve ona
göre tedbirler almak zorundayız. Teletıp gibi dijital teknolojilerin sağlık sistemine entegrasyonunu bir an önce gerçekleştirmek için gerekli teknoloji altyapısı oluşturmalı, sağlık çalışanlarına bu konuda eğitimler vermeli, toplum ile sağlık çalışanlarında farkındalığı artırmalı ve en önemlisi sağlık otoriteleri, teknoloji
şirketleri ve fikir liderlerinin bir araya gelmesini sağlayarak dijital teknolojilerinin entegre edildiği uzun süreçli bir sağlık sistemi yeniden yapılanmasının hazırlığını yapmalıyız. Tüm bunları gerçekleştirirken de etik kurallara uyum asla göz ardı edilmemelidir.

uzlaşı raporu