Ana Sayfa Eczacılık Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Arman Üney ve Birlik Yönetiminden Ziyaretler

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Arman Üney ve Birlik Yönetiminden Ziyaretler

KOSGEB Başkanı Sayın Ahmet Serdar İbrahimcioğlu ile Görüşme     

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Arman Üney, Türk Eczacıları Birliği II. Başkanı Ecz. Cenk Kes, Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Ecz. Ali Erdem, 07.12.2023 tarihinde KOSGEB Başkanı Sayın Ahmet Serdar İbrahimcioğlu’nu makamında ziyaret ederek bir görüşme gerçekleştirdiler.

Görüşmede, KOSGEB Başkanlığı ile Birliğimiz arasında yürütülebilecek proje bazlı çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu ve eczanelerimizde eczacı istihdamını desteklemek üzere İşletme Geliştirme Destek Programı Nitelikli Eleman İstihdam Desteğinden eczacılarımızın yararlandırılması talebimiz aktarıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Sayın Dr. Raci Kaya ile Görüşme

 

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Arman Üney, Türk Eczacıları Birliği II. Başkanı Ecz. Cenk Kes, Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Ecz. Ali Erdem, Türk Eczacıları Birliği Saymanı Ecz. Uğur Elik, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Uzm. Ecz. Taner Ercanlı, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz. Fatih Özçifçi ve Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Uzm. Ecz. Özgün Sağır, 07.12.2023 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Sayın Dr. Raci Kaya’yı makamında ziyaret ederek bir görüşme gerçekleştirdiler.

Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdür Yardımcısı Uzm. Ecz. Ayşegül Günbey Öztek’in de yer aldığı görüşmede, Sayın Kurum Başkanına aşağıdaki konular aktarıldı.

* Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz arasında devam eden İlaç Temin Protokolü revizyon sürecinin tamamlanması,

* Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz arasında imzalanan ek protokol ile 01.10.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe alınacağı belirlenen maddi düzenlemeler için mahsuplaşma işlemlerinde, ek fatura düzenleyememiş olan meslektaşlarımız için de mahsuplaşma işlem sürecinin Kurum tarafından tamamlanması,

* İlaç firmalarınca, kamu kurum ıskontoları ile ilgili eczacıların iş yükünü artıran farklı sistemler uygulanmasından vazgeçilmesi ve bu konunun ilaç firmaları ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında çözümlenmesi,

* Deprem bölgesindeki meslektaşlarımızca SGK protokolü kapsamında % 0 ıskonto uygulanması ve bu meslektaşlarımıza Reçete Başı Hizmet Bedelinin en yüksek baremden uygulanması; Deprem bölgesinde kalarak ilaç ve eczacılık faaliyetini devam ettiren meslektaşlarımızın, bu bölgede nüfus azalmasına bağlı olarak reçete sayısındaki düşüş nedeniyle, SGK ödemelerinin 30 gün erken ödenerek desteklenmesi,

* Majistral Tarifemizin, Medula’da güncel fiyatlara uygun şekilde güncellenmesi; majistral reçete karşılanmasında, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen 500 TL lik üst limitin güncel koşullara göre yükseltilmesi; enjektör, iğne ucu, şeker ölçüm stripleri ve eczaneler tarafından karşılanan medikal malzemeler için uygulanan fiyatlarda güncelleme yapılması,

* Sosyal Güvenlik Kurumu protokolü kapsamında, diyaliz reçetelerinin de kan ürünü reçetelerinde olduğu gibi erken ödenmesi,

* İlaç tesliminin Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamındaki sigortalılara serbest eczanelerimizce ilaç teslim süreçleri ve sonrasında yaşanan sorunların çözümüne yönelik ortaklaştıracağımız bir sistemin hayata geçirilmesine yönelik çalışma yapılması,

* Sosyal Güvenlik Kurumunda görev yapan meslektaşlarımızın özlük haklarının korunması ve düzenleme yapılması

Eczacı Milletvekillerimiz ile Gerçekleştirilen Görüşmeler

Türk Eczacıları Birliği Saymanı Ecz. Uğur Elik, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz. Alper Pehlivanlı, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Uzm. Ecz. Taner Ercanlı ve Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz. Sibel Zorlu, 05.12.2023 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülmekte olan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi hakkında Eczacı Milletvekillerimiz ile görüşme gerçekleştirmişlerdir.

AK Parti Kütahya Milletvekili Ecz. İsmail Çağlar Bayırcı, AK Parti Sivas Milletvekili Ecz. Hakan Aksu, AK Parti İstanbul Milletvekili Ecz. Müşerref Pervin Tuba Durgut, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ecz. Burhanettin Bulut, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Ecz. Gamze Taşçıer, TBMM Katip Üyesi ve CHP Giresun Milletvekili Ecz. Elvan Işık Gezmiş, CHP Balıkesir Milletvekili Ecz. Serkan Sarı, MHP Adana Milletvekili Ecz. Ayşe Sibel Ersoy, HEDEP Bitlis Milletvekili Ecz. Hüseyin Olan ve HÜDA-PAR Mersin Milletvekili Ecz. Faruk Dinç’in Meclis makamlarına bilgi notları bırakılarak ve uygunlukları doğrultusunda Milletvekilleri ile yüz yüze görüşülerek, Birliğimizin, Sosyal Güvenlik Kurumunda görev yapan meslektaşlarımıza ilişkin talepleri aktarılmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumunda görev yapan eczacı meslektaşlarımızın uğradıkları hak kayıplarının giderilerek özlük haklarının iyileştirilmesi amacıyla 7447 Sayılı Kanun’da gerekli düzenlemelerin yapılması için görüşülmekte olan Teklif metnine eklenmesi talebimiz Eczacı Milletvekillerimize aktarılmıştır.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

T.C. Gelir İdaresi Başkanı Sayın Bekir Bayrakdar’ı Ziyaret

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Arman Üney, Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Ecz. Ali Erdem ve Türk Eczacıları Birliği Saymanı Ecz. Uğur Elik tarafından, 05.12.2023 tarihinde, T.C. Gelir İdaresi Başkanı Sayın Bekir Bayrakdar’a bir ziyaret gerçekleştirilerek mesleğimizin gündeminde yer alan konular değerlendirildi.