Ana Sayfa İlaç Tüm İlaç Firmalarının Dikkatine!

Tüm İlaç Firmalarının Dikkatine!

Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç Tedarik Yönetimi Dairesi Başkanlığı

Bilindiği üzere, ihracatı yapılacak olan beşeri tıbbi ürünlere ait fiyat sertifikası başvuruları, Kurumumuz Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç Tedarik Yönetimi Dairesi Fiyat Birimine yapılmaktadır. Elektronik Başvuru ve Süreç Yönetim Sistemi üzerinden yapılan başvurular, 2023 yılı itibari ile “İhracata Esas Fiyat Sertifikası” doküman tipi seçilerek ve fiyat tarifesinde tanımlı ücret ödemesi ile birlikte yapılmaktadır.

Firmalar tarafından doldurulmak üzere, başvuru yazısının ekinde sunulacak sertifikaların bu duyuru ekindeki Türkçe ve İngilizce sertifika örnekleri doğrultusunda düzenlenmesi gerekmektedir.

Sertifika suretlerinin düzenlenmesi sırasında dikkat edilecek hususlar aşağıda ayrıca belirtilmiştir:

  1. Cumhurbaşkanlığınca yayımlanan 2021/24 sayılı Genelge gereği tüm yazışmalarda “Turkey” yerine “Türkiye” ibaresinin kullanılması gerekmektedir.
  2. Sertifikada beyan edilen tüm bilgilerin doğru ve güncel olması gerekmektedir.

o   Sertifikanın düzenlenme tarihi,

o   Sertifika düzenlenen beşeri tıbbi ürün ismi,

o   Sertifika düzenlenen beşeri tıbbi ürünün yayımlı fiyat listesindeki Türk Lirası cinsinden satış fiyatları ve bunların Avro değeri karşılıkları,

o   Ülkemizde beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlarının belirlenmesinde esas alınan, yürürlükteki mevzuat isimleri,

o   Kurum Başkanı ismi ve unvanı doğru olarak yazılmalıdır.

  1. Dönemsel avro değeri ve bu değerin geçerlilik tarihi, resmi bir değişiklik olması halinde firmalar tarafından güncellenmelidir. Dönemsel avro değerinin geçerlilik tarihi yazılırken bu değerin belirlendiği karar tarihi yerine ilgili kararın yürürlülük tarihi dikkate alınmalıdır.

Tüm bu açıklamalar doğrultusunda birimimize yapılacak başvuruların değerlendirilmeye alınacağı hususu ilgililere önemle duyurulur.

TİTCK

Adı

Tarih

Doküman

İHRACATA ESAS FİYAT SERTİFİKASI MATBU TÜRKÇE.pdf

16.02.2023

PDF

İHRACATA ESAS FİYAT SERTİFİKASI MATBU İNGİLİZCE.pdf

16.02.2023

PDF