Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Tüm İlaç Firmalarının Dikkatine

Tüm İlaç Firmalarının Dikkatine

Bitkisel ve Destek Ürünler Dairesi Başkanlığı

Bilindiği üzere 2019/44 sayılı Genelge ile 93/4002 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (Türkiye’de İmal Edilen Tıbbi Müstahzarların Terkibinde Bulunan İlaç Ham, Başlangıç Maddeleri, İlaç Hammaddeleri Üretiminde Kullanılan Maddeler ile Tıbbi Müstahzarların Gümrük Vergisi ve İthalde Alınan Diğer Vergiler ile Toplu Konut Fonundan Muaf olarak İthal Edilmesine Dair Karar) çerçevesinde tarafımızca düzenlenen İlaç Hammaddesi Muafiyet Belgesi Tek Pencere Sistemine alınmıştır.

Yerli imali bulunan Türkiye’de imal edilen tıbbi müstahzarların terkibinde bulunan ilaç ham maddeleri ile ilaç ham maddeleri üretiminde kullanılan maddelere 1041 kodu ile belge düzenleme uygulamasına 14.02.2022 tarihinden itibaren devam edilmeyecektir.

Yerli imali bulunmayan veya yerli imali bulunup da ülkenin yıllık ihtiyacı olan yurt içi ihtiyacını karşılamadığı tespit edilen durumlarda Türkiye’de imal edilen tıbbi müstahzarların terkibinde bulunan ilaç ham maddeleri ile ilaç hammaddeleri üretiminde kullanılan maddelere 1042 kodu ile “İlaç Ham Maddesi Muafiyet Belgesi” düzenlenmeye devam edilecektir.

TİTCK