Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Tıbbi Bitki Monografları

Tıbbi Bitki Monografları

TIBBİ BİTKİ MONOGRAFLARI

Bitkisel ve Destek Ürünler Dairesi Başkanlığı

3/2/2023 tarih ve 32093 sayılı Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği’nin 10 uncu maddesinin kısaltılmış başvuru hakkındaki hükümleri kapsamında geleneksel bitkisel tıbbi ürün ruhsat başvurusunda referans gösterilmek üzere “Juniperus communis L. bitkisinin uçucu yağına ait tıbbi bitki monografı EBS-ESY sisteminde “Tıbbi Bitki Monografları” bölümünde yayımlanmıştır.

TİTCK

TIBBİ BİTKİ LİSTESİ

Juniperus communis L. bitkisi için hazırlanan tıbbi bitki monografının “Sinonimi”, “Kullanılan Kısmı”, “Güvenlilikle İlgili Uyarılar” bölümleri güncel veriler doğrultusunda yeniden düzenlenerek  tıbbi bitki listesinde yayımlanmıştır.

Tıbbi Bitki Listesi’nin tamamı