Ana Sayfa Tıp&Sağlık Telefon Alışkanlıklarınız Kalbinizi Riske Atıyor Olabilir

Telefon Alışkanlıklarınız Kalbinizi Riske Atıyor Olabilir

Yapılan bir araştırmaya göre, cep telefonu görüşmelerinde haftada 30 dakikadan fazla zaman geçirmek, 30 dakikadan az konuşmaya kıyasla yüksek tansiyon geliştirme riskini yüzde 12 artırıdığı bulundu.

Çin, Guangzhou, Güney Tıp Üniversitesi’ndeki Profesör Xianhui Qin, “Kalp sağlığı için önemli olan, insanların bir cep telefonunda konuşarak geçirdikleri dakika sayısıdır ve daha fazla dakika daha fazla risk anlamına gelir” dedi.

10 yaş ve üzerindeki dünya nüfusunun neredeyse dörtte üçü bir cep telefonuna sahip. Dünya çapında 30 ila 79 yaşları arasındaki yaklaşık 1,3 milyar yetişkin yüksek tansiyona (hipertansiyon) sahiptir. Hipertansiyon, kalp krizi ve inme için önemli bir risk faktörüdür ve dünya çapında erken ölümlerin önde gelen nedenlerinden biridir. Cep telefonları, kısa süreli maruziyetten sonra kan basıncındaki artışlarla bağlantılı olan düşük seviyelerde radyo frekansı enerjisi yayar. Cep telefonu kullanımı ve kan basıncıyla ilgili önceki çalışmaların sonuçları, potansiyel olarak aramaları, metinleri, oyunları vb. içermeleri nedeniyle tutarsızdı.

Yeni yapılan çalışmada, telefon görüşmeleri yapma ve alma ile yeni başlayan hipertansiyon arasındaki ilişkiyi inceledi.

Çalışma, UK Biobank’tan alınan verileri kullandı. Yaşları 37 ile 73 arasında değişen, hipertansiyonu olmayan toplam 212.046 yetişkin dahil edildi.

Arama yapmak ve almak için cep telefonu kullanımına ilişkin bilgiler, kullanım yılları, haftalık saatler ve ahizesiz kullanım cihazı/hoparlörlü telefon kullanımı dahil olmak üzere, başlangıçta kendi kendine bildirilen dokunmatik ekranlı bir anket yoluyla toplandı.

Cep telefonunu haftada en az bir kez arama yapmak veya almak için kullanan katılımcılar, cep telefonu kullanıcısı olarak tanımlandı.

Araştırmacılar cep telefonu kullanımı ile yeni başlayan hipertansiyon arasındaki ilişkiyi yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi, ırk, yoksunluk, ailede hipertansiyon öyküsü, eğitim, sigara içme durumu, kan basıncı, kan lipitleri, inflamasyon, kan şekerine göre ayarladıktan sonra analiz ettiler. Böbrek fonksiyonu ve kolesterol veya kan şekeri seviyelerini düşürmek için ilaç kullanımı….

Katılımcıların yaş ortalaması 54 olup, yüzde 62’si kadın ve yüzde 88’i cep telefonu kullanıcısıdır. Medyan 12 yıllık takip sırasında 13.984 (yüzde 7) katılımcıda hipertansiyon gelişti. Cep telefonu kullanıcıları, kullanmayanlara kıyasla yüzde 7 daha yüksek hipertansiyon riskine sahipti.

Cep telefonlarında haftada 30 dakika veya daha fazla konuşanların, 30 dakikadan az telefon görüşmesi yapan katılımcılara göre yeni başlayan yüksek tansiyon olasılığı yüzde 12 daha fazlaydı. Sonuçlar kadınlar ve erkekler için benzerdi.

Bulgulara daha detaylı bakıldığında, haftada 5 dakikadan az cep telefonu araması yapan veya cevaplayan katılımcılara göre, haftalık kullanım süresi 30-59 dakika, 1-3 saat, 4-6 saat ve 6 saatten fazla. Sırasıyla yüzde  8, yüzde 13, yüzde 16 ve yüzde 25 yüksek tansiyon riski ile ilişkilendirildi.

Cep telefonu kullanıcıları arasında, yıllarca kullanım ve ahizesiz kullanım cihazı/hoparlör kullanma, hipertansiyon gelişimi ile anlamlı bir şekilde ilişkili değildi. Araştırmacılar ayrıca, kullanım süresi (30 dakikadan az ve 30 dakika veya daha fazla) ile yeni başlayan hipertansiyon arasındaki ilişkiyi, katılımcıların hipertansiyon geliştirme konusunda düşük, orta veya yüksek genetik riske sahip olup olmadığına göre incelediler.

Genetik risk, UK Biobank’tan alınan veriler kullanılarak belirlendi. Analiz, yüksek tansiyon geliştirme olasılığının, haftada en az 30 dakika cep telefonuyla konuşan yüksek genetik riske sahip kişilerde en yüksek olduğunu gösterdi – bu kişilerin, düşük genetik riske sahip olanlara kıyasla %33 daha yüksek hipertansiyon olasılığı vardı. Telefonda haftada 30 dakikadan az.

Profesör Qin, “Bulgularımız, haftalık görüşme süresi yarım saatin altında tutulduğu sürece cep telefonuyla konuşmanın yüksek tansiyon gelişme riskini etkilemeyebileceğini gösteriyor.

Sonuçları çoğaltmak için daha fazla araştırma gerekiyor, ancak o zamana kadar kalp sağlığını korumak için cep telefonu görüşmelerini minimumda tutmak ihtiyatlı görünüyor.”