Ana Sayfa Eczacılık TEB’den TRT’ye Mektup

TEB’den TRT’ye Mektup

TEB Başkanı Ecz. Erdoğan ÇOLAK

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürü Sayın İbrahim EREN;

Sayın Başkan;

Türk Eczacıları Birliği olarak halk sağlığını önceleyen ve koruyan kamu kurumu niteliğinde bir meslek birliğiyiz. Pandemiyle birlikte özellikle insanların sağlığını korumak ve bağışıklıklarını güçlendirmek için takviye edici gıda, vitamin ve mineral gibi bilimsel olarak ilaç kategorisinde değerlendirilmesi gereken ürünlere talep oldukça artmış görülmektedir. Söz konusu ürünlerin medyada ve özellikle TV kanallarında reklamları yapılarak tüketimi arttırılmaktadır. Bu ürünler doktor tavsiyesiyle eczacı danışmanlığında sunulması ve kullanılması gereken ürünlerdir. Aksi takdirde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği daha önce de birçok kez basına yansımıştır.

Gerek Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere sağlık alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların gerekse sağlık ve iletişim alanında çalışan uzmanların ortaya koyduğu üzere ülkemizdeki sağlık okuryazarlığı düzeyi oldukça düşüktür. Nitekim Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı bir araştırmada ülkemizdeki her 10 kişiden 7’sinin sağlık okuryazarlığı seviyesi yetersizdir. Sağlık okuryazarlığının yetersiz olduğu bir toplumda sağlığa ilişkin ürünler hakkında yayın organlarında rahatça reklam ve ürün yerleştirmelerin yapılması bilinçsiz tüketimdeki artışı da beraberinde getirecektir. Bu durum kamusal sorumluluk ilkesi ve kamu yayıncılığı yapma amacıyla bağdaşmamaktadır.

Sizin de bildiğiniz gibi TRT’nin temel görevlerinden biri kamu yararını korumak ve kollamak amacı doğrultusunda yayın yapmaktır. Nitekim bu amaç çerçevesinde 6257 Sayılı TRT Kanunu’n 5. Maddesinde h bendinde Toplumun beden ve ruh sağlığına zarar verecek hususlara yer vermemek, ifadesi yer verilmiştir. Kamu yayıncılığı yapan devlet kanalımız TRT’nin ürün yerleştirme, reklam vb. konularda daha hassas bir tutum göstermesi halk sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Özellikle çok izlenilen programlar ve dizilerde kullanılan sağlığa ilişkin ürün yerleştirmelerde çok daha titiz davranılması sağlığı önceleyen bir meslek örgütü olarak en büyük beklentimizdir.

Başarılı yayın grafiğinizin devamını diliyor bu doğrultuda kamu sağlığını korumak adına her türlü iş birliğinden memnuniyet duyacağımızı belirtmek isterim.

                                                                                                  Ecz. Erdoğan ÇOLAK
                                                                                           Türk Eczacıları Birliği Başkanı