Ana Sayfa Manşet TEB’den İlaç Fiyat Kararnamesi güncellemesi talebi

TEB’den İlaç Fiyat Kararnamesi güncellemesi talebi

İFK Güncellemesi Eczacılar İçin Yaşamsaldır

Eczanelerimiz uzun yıllardır ekonomik bir girdabın içerisinde savrulmaktadır. Mart 2020’den bu yana yaşadığımız COVID-19 pandemisi ise ekonomik problemlerimizi daha da belirgin hâle getirmiştir. Eczacılarımızın nitelikli ve kesintisiz ilaç-sağlık danışmanlığı hizmeti vermesi adına ekonomik kaygılardan uzak olmaları son derece önemlidir.

Türkiye’de ilacın fiyatını da eczacılarımızın kârlılık oranını da Sağlık Bakanlığı belirlemektedir. İlaç Fiyat Kararnamesi ise eczacının gelirlerinin belirlendiği ana kaynaktır. 2009 yılından bu yana İlaç Fiyat Kararnamesi’nde eczacı lehine bir düzenleme yapılmamıştır. Bu da eczacıların reel gelirinde ciddi bir azalma anlamına gelmektedir. Öte yandan eczacılar, on yılı aşkın süredir İlaç Fiyat Kararnamesi’nde yeni bir değişiklik yapılmasını beklemektedir.

Türk Eczacıları Birliği olarak konuya ilişkin yıllardır taleplerimizi net bir şekilde sıraladık. Enflasyon artmakta, Avro değeri artmakta, buna karşın eczacının geliri düşmektedir. Ancak bu erime tablosuna rağmen, eczacının hayatta kalmasını sağlayacak somut adımlar atılmamıştır.

Bir kez daha Sağlık Bakanlığımıza sesleniyor ve tekrarlıyoruz:

  • Eczanelerin yaygınlığını korumak ve eczacıların ekonomik kayıplarını telafi etmek için İlaç Fiyat Kararnamesi’nde hem kademeler hem de kârlılık yüzdeleri güncellenmelidir.
  • Tüm dünyada eczacıların özellikle kronik hastalara yönelik olarak verdiği farmasötik bakım hizmetinde fonksiyonu artmakta ve karşılığında eczacılar meslek hakkı noktasında belirli ücretler almaktadır. Benzer uygulamalar ülkemizde de uygulamaya konulmalıdır.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ