Ana Sayfa Eczacılık TEB & T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Görüşmesi

TEB & T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Görüşmesi

Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetimiz, 01.08.2023 tarihinde, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Sayın Doç.Dr. Eren Usul’u ziyaret ederek bir görüşme gerçekleştirmiş ve meslek gündemimizle ilgili taleplerimizi Sayın Genel Müdüre aktarmıştı.

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz.Arman Üney, Türk Eczacıları Birliği II. Başkanı İhsan Orkun Yılmaz, Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Ecz.Saygın Garğın ve Türk Eczacıları Birliği Saymanı Uzm.Ecz.Tahir Özelçi 10.08.2023 tarihinde (bugün), T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Sayın Doç. Dr. Eren Usul’u ziyaret ederek bir görüşme gerçekleştirdiler.

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdür Yardımcısı Sayın Uzm. Ecz. Ayşegül Günbey Öztek’in de bulunduğu görüşmede, aşağıda yer alan konulardaki taleplerimiz Sayın Genel Müdüre aktarıldı;

-Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz arasında imzalanan ek protokol ile 01.10.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe alınacağı belirlenen maddi düzenlemeler için mahsuplaşma işlemlerinin Kurum tarafından ivedi olarak başlatılması,

-İlaç firmalarınca, kamu kurum ıskontoları ile ilgili eczacıların iş yükünü artıran farklı sistemler uygulanmasından vazgeçilmesi ve bu konunun ilaç firmaları ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında çözümlenmesi,

-Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz arasındaki protokol revizyonunun herhangi bir gecikme oluşmadan, imza tarihi olan 01.10.2023 tarihinde imzalanması,

-Deprem bölgesindeki meslektaşlarımızca SGK protokolü kapsamında %0 ıskonto uygulanması ve bu meslektaşlarımıza Reçete Başı Hizmet Bedelinin iki kat olarak uygulanması; Deprem bölgesinde kalarak ilaç ve eczacılık faaliyetini devam ettiren meslektaşlarımızın, bu bölgede nüfus azalmasına bağlı olarak reçete sayısındaki düşüş nedeniyle, SGK ödemelerinin 30 gün erken ödenerek desteklenmesi,

-Majistral Tarifemizin, Medulada güncel fiyatlara uygun şekilde güncellenmesi; majistral reçete karşılanmasında, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen 500 TL lik üst limitin güncel koşullara göre yükseltilmesi; enjektör, iğne ucu, şeker ölçüm stripleri ve eczaneler tarafından karşılanan medikal malzemeler için uygulanan fiyatlarda güncelleme yapılması,

-Sosyal Güvenlik Kurumu’nda çalışan meslektaşlarımızın özlük haklarının düzenlenmesi,

-Sosyal Güvenlik Kurumu protokolü kapsamında, diyaliz reçetelerinin de kan ürünü reçetelerinde olduğu gibi erken ödenmesi,

-Bazı ilaç firmalarının, ilaçların dağıtım kanallarına satış vadelerini öne çekmeleri nedeniyle eczacılarımız üzerinde oluşan mali yük konusuna ilgili taraflarca çözüm getirilmesi.