Ana Sayfa Manşet TEB & T.C. Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Toplantısı

TEB & T.C. Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Toplantısı

T.C. Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Toplantısına Katılım ve Kurul Başkanvekili Sayın Prof.Dr.Serkan Topaloğlu ile Görüşme

T.C. Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, 03.11.2022 tarihinde, Sayın Prof.Dr.Serkan Topaloğlu’nun başkanlığında ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Sayın Ecz. Ahmet Selim Köroğlu’nun moderatörlüğünde, Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz.Arman Üney ve Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti ve Denetleme Kurulu üyelerinin katılımıyla 123. Toplantısını gerçekleştirdi.

Kurul toplantısında, sağlık, ilaç ve eczacılık alanındaki gündemler değerlendirildi. Birinci basamak sağlık hizmet danışmanı ve halka en yakın sağlık hizmeti sunucusu olan eczacıların bugüne kadar Birliğimizce birçok kez ifade edilmiş olan taleplerimize karşılık bulamadığı ve hak ettikleri değeri göremediği ifade edildi. Toplantıda detaylı olarak aktarılan talepler ana başlıklar halinde şu şekildedir;

• İlaç Fiyat Kararnamesi’nin güncellenmesi

• Sosyal Güvenlik Kurumu ile İlaç Alım Protokolümüzde eczacıların içinde bulunduğu ekonomik darboğaz gözetilerek gerçekçi iyileştirmeler yapılması

• Kamuda çalışan meslektaşlarımızın çalışma koşulları ve özlük haklarında uygun-hakkaniyetli düzenlemeler yapılması

• Emekli Kamu Eczacılarının Özlük Haklarında iyileştirmelerin yapılması

• Sağlık hizmetinin kalitesini ve etkinliğini artıracak hasta danışmanlığı ve takip hizmetleri üzerinden Eczacılara Meslek Hakkı Verilmesi

• Grip aşılarının eczanelerde eczacı tarafından uygulanmasına yönelik mevzuat düzenlemeleri yapılması

• İlaç yokluklarının engellenmesi adına İlaç Fiyat Kararnamesinde uygun bir model kurgulanması

• Hastalarımızı ve meslektaşlarımızı mağdur eden ilaç fiyat farklarını ortadan kaldırılacak bir model geliştirilmesi

• Farmasötik Formdaki Takviye Edici Gıdaların Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılarak eczacı danışmanlığında sadece eczanelerden hastalara sunulması

• Toplum sağlığını güçlendirme hedefine de hizmet edecek şekilde yeni istihdam alanları geliştirilmesi

• Uluslararası standartlarda kaliteli eczacılık eğitiminin sağlanması adına kontrolsüz fakülte açılışlarına son verilmesi

• Göç İdaresi Protokolünde ödeme günlerinin netleştirilerek ödemelerin merkezi bir sisteme bağlanması ve reçete başı hizmet bedeli verilmesi

• Hibeler ve/veya KOSGEB, İŞKUR destekleri ile eczane ekonomileri ve eczacı istihdam alanlarının güçlendirilmesi