Ana Sayfa Tıp&Sağlık TDB, Pandemide 1. Yıl

TDB, Pandemide 1. Yıl

Bir yıl önce Çin Wuhan’da başlayan ve 10 Mart 2020’de ülkemizde de gündeme gelen amansız pandeminin birinci yılını doldurduk.

Gün itibariyle 27’si dişhekimi, 3’ü diş teknisyeni olmak üzere 385 sağlık çalışanı,  ülkemizde ise toplamda  29.160  kişi vefat etmiştir.

Bu süreçte kamuda ADSM ve üniversitelerdeki uzmanlık öğrencileri filyasyonda görevlendirildiler, karşılaştıkları olumsuzluklara rağmen en ön safta büyük özveri ile görevlerini yaptılar. Özelde çalışan dişhekimlerimiz de, kamuda halkın ağız diş sağlığı hizmetine ulaşım hakkının pandemi döneminde kısıtlı olmasına rağmen bu kamusal hizmete cevap vermek için görevlerinin başındaydılar.

Bulaşın önlenmesi için tam kapanma ve tüm toplumun bağışıklanması için aşı temini konusunda yapılması gerekenler tam olarak yerine getirilmemiştir. Temin edilen 9 milyon aşı toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için yeterli değildir. Sadece 2 milyon yurttaşımıza ikinci doz aşı yapılabilmiş ve aşılanmadan  sonra toplumun sadece %2 kadarının  bağışıklanmış olması beklenmektedir.

Toplumsal bağışıklığın elde edilmesi için nüfusun en az %70’nin  bağışıklanması gerekir. Tıpkı 1 Haziran normalleşme kararları gibi bu kararlar da erken alınmıştır.

Sosyal devlet ilkelerine uygun bir şekilde 14-28 gün kapanma uygulanamamış,  resmi rakamlarla  3 milyona yakın yurttaşımız hasta olmuş, 30 bine yakın yurttaşımız yaşamını kaybetmiştir.

TDB olarak önerimiz; yeterli bağışıklama düzeyini sağlayabilecek en az 150 milyon doz aşının temin edilerek, aşıya adil ve eşit erişim ile toplumsal bağışıklığı sağlamak, eş zamanlı olarak da sosyal devlet ilkeleriyle bağdaşacak şekilde  yurttaşlarımıza mali yardım desteği sağlanarak, 14-28 gün bireysel hareketliliğin korunduğu, toplumsal kısıtlamaların getirildiği bir kapanma uygulamasını hayata geçirmektir.

Sağlık Bakanlığına bir kez daha  sağlık emek ve meslek örgütleri ile  işbirliğinin önemini hatırlatıyoruz.

Kayıplarımız önünde sevgi, özlem ve yas ile eğiliyor, pandemi ile  savaşın en ön safında savaşan meslektaşlarımız başta olmak üzere  tüm sağlık çalışanlarına Türk Dişhekimleri Birliği  olarak teşekkür ediyoruz.

Pandemi sürecinde bilimsel doğrular üzerinden şeffaf, halkı önceleyen, kamucu çözüm ve önlemler için  mücadelemizi sürdüreceğimizi  kamuoyuna ve basına saygılarımızla bildiririz.

Türk Dişhekimleri Birliği