Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat TCOKKA Kılavuz

TCOKKA Kılavuz

TCOKKA – Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin 59’uncu Maddesi ile İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin 56’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz

(AB) 2017/745 sayılı Tıbbi Cihaz Regülasyonu ile (AB) 2017/746 sayılı İn vitro Tıbbi Tanı Cihazları Regülasyonunun uyumlaştırılmış hali olan 2/6/2021 tarihli ve 31499 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin 59’uncu maddesi ve İn vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin 56’ıncı maddesine ilişkin “Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin 59 uncu Maddesi ile İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin 56 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz” 12.08.2023 tarihli ve E-24931227-511.14.99-14522 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe girmiştir.

TCOKKA-KLVZ-03_MDR Madde 59 ve IVDR Madde 56 Uygulama Kılavuzu.pdf