Ana Sayfa Eczacılık T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak’a Gönderilen Talep Yazımız

T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak’a Gönderilen Talep Yazımız

Birliğimiz tarafından 30.04.2020 tarihinde T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak’a gönderilen ve aşağıda yer alan “COVİD-19 Pandemisi Sürecinde Eczacılık Hizmetleri Hakkında” konulu yazımız ile,

Eczacılarımızın ve eczane çalışanlarımızın COVID-19 ile mücadelede güvenle hizmet vermeye devam edebilmesi ve ödeme dengelerinden kaynaklı olarak bozulan eczane ekonomilerine katkı sağlanabilmesi amacıyla Bakanlığımız tarafından koruyucu tedbirlerin ve teşviklerin başlatılması,

Bu doğrultuda,

  • T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından eczanelere yapılan geri ödemelerde uygulanan eczane indirim (ıskonto) oranlarının bu süreçte kaldırılması,
  • T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz arasındaki Protokol’de yer alan indirim bareminin altında kalarak Kurum’a indirim (ıskonto) yapmayan meslektaşlarımızın reçete başı hizmet bedellerinin iki katına çıkarılması,
  • Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğde değişiklik yapılarak; ilaç fiyatlarına göre değişen orandaki yüzdesel karlılıkların her üç kademe için 5 puan artırılması,
  • Eczacılarımıza ve eczane çalışanlarımıza koruyucu ekipman sağlanması noktasında ilgili Bakanlıkların kaynak bulabilmesi için Bakanlığımız tarafından bütçe ayrılması,
  • Bakanlığımızın uygun gördüğü ilave ekonomik teşvik ve desteklerin süratle hayata geçirilmesi

konularında taleplerimiz iletilmiştir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ