Ana Sayfa Manşet SUT Değişikliği ve SHFK Kararı ile Yapılan Düzenlemelerin Karşılaştırmalı tablosu

SUT Değişikliği ve SHFK Kararı ile Yapılan Düzenlemelerin Karşılaştırmalı tablosu

25.08.2022 tarihli ve 31934 sayılı Mükerer Resmî Gazete’de “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ve “Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı” yayımlanmıştır.

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararının 5 nolu Maddesi ile, “MEDULA sisteminde kayıtlı “Eczanelerde üretilen İlaçlar İçin Tarife”(Majistral Tarife)’de yer alan fiyatların %36,20 oranında artırılmasına, gerekli düzenlemelerin Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünce yapılmasına” karar verilmiştir.

SUT değişikliği ile yapılan düzenlemelere dair karşılaştırmalı tablo duyurumuzun ekinde yer almaktadır. Tebliğin yayımından 5 iş günü sonra yürürlüğe gireceği belirlenen maddeler için yürürlük tarihi 03.09.2022’dir.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Tebliğ metni için tıklayınız.

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı için tıklayınız.

Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği için tıklayınız.

Karşılaştırmalı tablo için tıklayınız.

not: Yapılan SUT değişikliği ile SUT’ta yer alan diyaliz tedavilerinin de bulunduğu tüm paket işlem puanlarında ve diş işlem puanlarında yüzde 40 oranında artış yapıldı. Yoğun bakım tedavileri için resmi üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularına ödenen ilave oranlar ise yüzde 60’tan yüzde 100’e çıkarıldı.

Tıbbi Cihaz Fiyatlarında Yapılan Sağlık Uygulama Tebliği Düzenlemeleri ile de genel sağlık sigortalıların yatarak tedavileri kapsamında sağlık hizmeti sunucuları tarafından kullanılan tıbbi malzeme geri ödeme bedellerinde yüzde 10’dan yüzde 100’e kadar değişen oranlarda artışa gidildi.