Ana Sayfa Eczacılık “SGK Bir Finans Kurumudur, Sağlık Otoritesi Değildir!”

“SGK Bir Finans Kurumudur, Sağlık Otoritesi Değildir!”

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Başkanı Ecz. Nurten Saydan

TEİS: DANIŞTAY YANLIŞ UYGULAMAYI DURDURDU

Resmi Gazete ’de 25 Ağustos 2022 tarihinde yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliğ (SUT) ile 3 Eylül 2022 tarihi itibariyle doktor beyanı geçersiz sayılarak hastanın ilaç alması engellenmişti.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.1. numaralı maddesine 25/08/2022 tarihinde eklenen 2. fıkranın iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemiyle Danıştay 10. Dairesinde dava açarak, bu maddenin Danıştayca hukuka aykırı bulunarak YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASINA karar verilmesini sağladı.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Bir yıldır hastalarımıza izah etmekte zorlandığımız ve onların ilaç almalarını engelleyen bu uygulama nihayet yargı tarafından durduruldu. Eklenen madde “doktor beyanını“ kabul etmeyen bir duruma sebep olmaktaydı. Şöyle ki: Hastamız B isimli ilacı kullanmak zorunda ama SGK ‘A isimli ilacı kullanmadan bu ilacın kullanılmasına izin vermem, ödeme yapmam, doktor hastanın raporuna “hasta A ilacını kullanmıştır” şeklinde beyanda bulunsa bile kabul etmiyorum. Benim Medula sisteminde bu ilacın kullanıldığına dair reçete veya rapor olmalıdır diyerek’, doktorun kararını kabul etmiyordu.

Bu ilacı belki hasta ücretli aldı, belki de o kimyasal madde hastaya dokunuyor, hasta o ilaca olumsuz tepki veriyor ya da doktor hastanın hastalık durumunu göz önünde bulundurarak tedavi için hastasına A ilacını kullanmadan B ilacını vererek onu tedavi etmek istiyor.

Özetleyecek olursak doktorun raporunu, reçetesini, hastasını tedavi etmesini kabul eden Sosyal güvenlik Kurumu doktorun “hastam A ilacını kullanmıştır, o sebeple B ilacına başladım” beyanını kabul etmiyordu. Bu hukuka aykırı durum Danıştay’ın kararıyla ortadan kaldırıldı.

SGK SAĞLIK OTORİTESİ DEĞİL, BİR FİNANS KURUMUDUR

SGK bir finans kurumudur, sağlık otoritesi değildir. Bu ülkenin sağlık otoritesi ve vatandaşın sağlığından sorumlu olan Sağlık Bakanlığıdır. İlacın ücretini ödemek kuruma sağlık otoritesi sıfatı ekleyemez.

Bizler eczane eczacıları olarak 7 gün 24 saat vatandaşlarımıza hizmet verirken “doktor beyanına” binaen hastalarına ilaçlarını verdik ve Medula Sisteminde Hastanın raporlu ilaçlarını geriye dönük olarak ancak 1 yıllık görebiliyoruz.

GÖREMEDİĞİMİZ BİLGİ İÇİN ECZACILARIMIZIN VERDİKLERİ İLAÇLARIN ÖDEMESİ KURUM TARAFINDAN KESİLDİ

Kullanım durumunu göremediğimiz ve bilemediğimiz için doktorun “hasta A ilacını kullanmıştır” beyanına göre ilaç veren eczacılarımız binlerce liralık kesintiye uğrayarak mağdur oldular. Bir tek günahları vardı, o da hastalarının ilaçlarını karşılamak.

Sağlık uyguma tebliğine madde ekleneli nerede ise bir yıl oldu. Ödemesi kesilen ve mağdur olan eczacılar vatandaşa neden ilaçlarını veremediklerini anlattılar. Bu sefer mecburen doktorlar A ilacını yazarak, sonra da asıl ilacı olan B ilacını reçetelemeye başladılar. Bu da aslında devlete tasarruf sağlamamış oldu.

Sendikamızın girişimleri sonucunda hasta mağduriyetine ve kamu kaynaklarının yanlış kullanımına sebep olan bu uygulama Danıştay tarafından hukuka aykırı bulunarak yürütmeyi durdurma kararı alınması sadece hastaların değil Kamu kaynaklarının da rasyonel kullanılmasını sağlayacak bir karar olup yapılacak düzenlemelerde insan sağlığının öncelenmesi gerekmektedir. Zira sağlık sisteminde insan sağlığı göz ardı edilerek sadece tasarruf amacıyla yapılan düzenlemeler beklenen tasarrufu sağlamadığı gibi insan sağlığına da olumsuz etki yapmaktadır. Öncelik insan sağlığı ve hayatı olmalıdır.”

 

TEİS  

 

BU TÜR HASTALARA EN ÇARPICI ÖRNEK KALP HASTALARINDA PIHTI OLUŞUMUNU ENGELLEYEN İLAÇLARDA YAŞANAN SORUNDUR. 

Bu hatalı uygulamaya en çarpıcı örnek : Kalp hastalarında kullanılan Warfarin sodyum 5 mg (kamu fiyatı 73,75 lira) etken maddeli ilaçtır, kan sulandırıcı olarak kullanılır. 

Yeni nesil çıkan 20 mg rivaroksaban (kamu fiyatı 214,62 lira ) adlı ilaç ise bir tür kalp ritim bozukluğunda (non-valvülar atriyal fibrilasyon), inmenin veya vücudun diğer damarlarındaki kan pıhtısının önlenmesinde kullanılmaktadır. INR testi yeni nesil  bu ilacın takibinde kullanılmaz. İnsan vücudunda kanın pıhtılaşma süresi sağlık için çok önemlidir. INR testi ise kandaki pıhtılaşma süresini ölçen bir testtir.

Kan sulandırıcı ilaçlar kanı sulandırarak yeni pıhtı oluşumunu engeller ve pıhtının akciğere atma ihtimalini en aza indirir. Hastanın hayati öneme haiz olan bu ilacı kullanmasında Doktorun yetkisine müdahale hem fazladan ilaç ödemesine hem de test maliyetine neden olmaktaydı. Bu yanlış durum Danıştay kararıyla ortadan kaldırıldı.

 

 

YÜRÜTMESİ DURDURULAN MADDE:

MADDE 19- Aynı Tebliğin 4.1 numaralı maddesine aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

  1. a) Maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

(2) Tebliğde yer alan herhangi bir etkin maddenin kullanım koşulunda; başka bir etkin madde/maddelerin kullanılmış olması şartı belirtilen ilaçların ilgili SUT hükmü kapsamında kullanıldığına yönelik MEDULA kaydının yer alması gerekmektedir. Bu ilaç/ilaçların kullanımının MEDULA sisteminde yer almaması halinde Kurumca bedeli karşılanmaz.