Ana Sayfa Eczacılık Sertifikalı Eczane Ruhsatnamelerinin Düzenlenmesi Hakkında

Sertifikalı Eczane Ruhsatnamelerinin Düzenlenmesi Hakkında

Sertifikalı Eczane Ruhsatnamelerinin basımı hakkında yapılması gereken iş ve işlemler 04.12.2018 tarihli ve E.209767 sayılı yazımızla mevcut eczane ruhsatnamelerinin içeriğinde değişiklik yapılmaksızın elektronik olarak EBYS’de yer alan TİTCK İl Sağlık İşlemleri Sistemi’ne aktarılması ve bu sistem üzerinden basılması işleminin, 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 111’inci maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, bu işlem için ilgililerinden harç alınmaması tarafınıza bildirilmişti. Ancak son zamanlarda gerek il sağlık müdürlüklerince gerekse eczacılar tarafından Kurumumuza yapılan bildirimler nedeniyle aşağıda yer alan açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bu doğrultuda; sertifikalı eczane ruhsatnamesi düzenlenirken aşağıda yer alan hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

1) Mevcut eczane ruhsatnamelerinin ön yüzünde yer olması durumunda ruhsatnamede yer alan bilgilerdeki değişiklikler için herhangi bir ücret alınmadan ruhsatnameye şerh verilmekte idi. Mevcut eczane ruhsatnamelerinin yenilenmesi maksadıyla sistemde güncelleme yapılırken MERNİS’ten alınan bilgiler doğrultusunda eczacıların soyadlarında bir değişiklik olması durumunda yeniden ruhsat harcı alınmaksızın ve bu hususa Valilik Olurunda yer verilmek suretiyle eczane ruhsatnamelerinin düzenlenmesi gerekir. Ancak eczanenin isminde eczacı tarafından isim değişikliği talep edilmesi halinde ruhsat harcı alınmak suretiyle sertifikalı eczane ruhsatnamesi düzenlenir.

2) Sertifikalı eczane ruhsatnamesinin düzenlenmesinden sonra eczane ruhsatnamesi üzerinde yer alan eczane isminde herhangi bir değişiklik talep edilmesi durumunda eczane ruhsatnamesi değişeceğinden harç alınarak yeni ruhsatname düzenlenir.

3) Sertifikalar, ancak ruhsatnamenin varlığında geçerlidir ve sağlık müdürü onayıyla düzenlenen sertifikanın eczaneye yapılan her türlü denetimde eczacı tarafından denetime yetkili kişilere ibraz edilmesi gerekir.

4) Sertifikalı ruhsatnameye geçildikten sonra MERNİS’te yer alan bilgiler nedeniyle eczacının adı veya soyadında bir değişiklik olması durumunda eczacının talebi dikkate alınır. Eczacı tarafından ruhsatname üzerinde yer alan isim veya soy isim bilgilerinin değiştirilmesinin talep edilmesi durumunda ruhsat harcı alınmak suretiyle ruhsatname değiştirilir. Eczacı tarafından ruhsatnamede bir değişiklik yapılmaksızın kayıtlarda söz konusu düzeltmelerin yapılması talep edilirse; sertifika üzerinde güncelleme yapılması ve yeni sertifikanın herhangi bir ücret almadan değiştirilmesi gerekir.

Ayrıca yukarıda zikredilen hususlar detaylı bir şekilde İl Sağlık Müdürlüklerimize 31.12.2018 tarihli ve E.209767 sayılı yazımızla da bildirilmiştir.

Önemle Duyurulur.