Ana Sayfa Manşet Satış Hacmi ve Değeri Açısından 2021 Yılı Türkiye İlaç Pazarı Durumu

Satış Hacmi ve Değeri Açısından 2021 Yılı Türkiye İlaç Pazarı Durumu

Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç Tedarik Yönetimi Dairesi Başkanlığı

rapor, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç Tedarik Yönetimi Daire Başkanlığı, Sağlık Endüstrileri Koordinasyon ve Takip Birimi tarafından Türkiye ilaç pazarının genel durumunu yansıtmak üzere hazırlanmıştır.

Adı
Tarih
Doküman
PİYASA GÖZLEM RAPORU -9.pdf
09.05.2022

PDF

 

 

 

İÇİNDEKİLER
AÇIKLAMA -iii
TEŞEKKÜR- iii
SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ-  v
ŞEKİLLER DİZİNİ- vi
TABLOLAR DİZİNİ – vii
1. GİRİŞ  -1
2. TÜRKİYE İLAÇ PAZARININ GENEL DURUMU  -1
2.1 Pazardaki İlaçların Satış Hacmi ve Satış Değerleri -1
2.1.1 İlaçların İmal ve İthal Durumları -3
2.1.2 ATC sınıflamasına Göre Toplamda Satılan, Elden Satılan, SGK ve Özel Sigortalar
Tarafından Karşılanan İlk 20 İlacın Dağılımı -5
2.1.3. 2021 Yılı Elden Satılan, SGK ve Özel Sigortalar Tarafından Karşılanan İlk 20 İlaç İçin
Toplam Tutarlar -6
2.2 Biyoteknolojik Ürünlerin Pazar Durumu -6
2.3. Biyobenzer Ürünlerin Pazar Durumu -10