Ana Sayfa Ekonomi Sağlık Sektörü İçin Yatırım Teşvik Projelerinin Önemi Nedir?

Sağlık Sektörü İçin Yatırım Teşvik Projelerinin Önemi Nedir?

Ömer Faruk Atasever, Simdata Danışmanlık Genel Müdürü

Bilindiği üzere; sağlık sektörü, Ülkemizin en önemli cari açık kalemlerinden, birisidir. Bu açığın kapatılması amacıyla son yıllarda önemli mevzuatlar yapılarak yerli ve milli üretim için ihtiyaç duyulan alt yapılar oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu anlamda Türkiye’nin ilaç ve tıbbi cihaz sektöründe küresel pazardaki rekabet gücünü artırmak ve değer zincirinde ülkemizi daha üst konuma taşıyıp; Türkiye’de, sağlık sektöründe yerli ve milli üretim ile ilgili faaliyetler artırılarak, yüksek katma değerli ürün üretebilen, küresel pazarlara ürün ve hizmet sunabilen, yurtiçi ilaç ve tıbbı cihaz ihtiyacının daha büyük bir kısmını karşılayabilen bir üretim yapısına geçilmesi amaçlanmaktadır.  Bu amaçla şimdiye kadar gördüğümüz en kapsamlı teşvik programlarından biri olan ‘TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMI’ kapsamında eczacılık sektöründen 82 tıbbi cihaz sektöründen ise 46 ürüne yer verilerek bu amaç pekiştirilmiştir. Ayrıca öncelikli ürün listesinde yer almasa da yenilikçi teknoloji ürünü olarak Sanayi ve Teknoloji bakanlığınca kabul görülen ürünler teşvik kapsamına dahil edilecektir. Bu sebeple sunulan kapsamlı teşviklerden yararlanmak mali kaygıları minimum düzeye çekerek yatırımların artırılabilmesi adına bu programların değerlendirilmesi Sağlık sektörü için ciddi önem arz etmektedir.

Öncelikli ürün olarak belirlenen ürünlerin üretilmesi için;

  • Yatırım yeri tahsisi
  • Kamu alım garantisi
  • Sermaye desteği
  • Sigorta primi desteği
  • Gümrük vergisi muafiyeti
  • KDV istisnası
  • Vergi indirimi
  • Finans maliyeti desteği sağlanacaktır. 

“Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı” kapsamında 2021 yılı mayıs-haziran döneminde çıkılacak “Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı” ile eczacılık, tıbbi cihaz ve kimya sektöründeki öncelikli ürünlere yönelik yatırımlar desteklenecektir.

Sağlık sektöründe yatırım yapmayı düşünen yatırımcılar için çok cazip olan bu teşviklerden yararlanmak ve 2021 yılı mayıs-haziran döneminde çıkılacak  “Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı” kapsamında başvuru yapılması amacıyla yatırım yapılmaya uygun ürünleri belirlemek için acele etmek gerekir.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı” kapsamında, 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve 17/10/2016 tarihli ve 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar hükümleri çerçevesinde Öncelikli Ürün Listesi Tebliği 27 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Öncelikli Ürün Listeleri ile Türkiye’de katma değerli üretimin artırılması hedefine yönelik olarak, 11 inci Kalkınma Planında belirlenmiş olan orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyesindeki odak sektörlerde, yerli üretimin sağlanması veya üretim kapasitesinin artırılması için öncelik verilecek ürünlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Bu amaçla; Orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyine sahip sektörler olan Kimya (NACE Kodu 20), Eczacılık ile Tıbbi ve Dişçilikle İlgili Araç Gereçler İmalatı (NACE Kodu 21, NACE Kodu 3250), Bilgisayar, Elektronik ve Optik (NACE kodu 26), Elektrikli Teçhizat (NACE kodu 27), Makine (NACE kodu 28), Ulaşım Araçları (NACE Kodları 29 ve 30) sektörlerinde yer alan veya bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi olan diğer sektör ürünleri arasından seçilen ürünlere ait listeler, sektörler bazında Öncelikli Ürün Tebliği ekinde ilan edilmiştir.

Öncelikli Ürün Listeleri; dış ticaret verileri, küresel rekabet koşulları, yerel ve küresel talep trendi, yurt içi üretim yetkinliği ve kapasitesi, sektörel ve sektörler arası teknolojik gelişime katkı gibi kriterler dikkate alınarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.  Bu ürünler, sektör özelindeki dinamikler de dikkate alınarak, farklı seviyelerde ürün kodları, ürün nitelikleri veya kullanılan teknolojiler şeklinde tanımlanabilir.

“Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı” kapsamında Sağlık sektöründe desteklenecek öncelikli ürünler; 27 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Buna göre 3,806 Milyar USD dış ticaret açığı verilen eczacılık sektöründe 82 ürün, 988 Milyon USD dış ticaret açığı verilen tıbbi cihaz sektöründe ise 46 ürüne yapılacak yatırımların desteklenmesi kararlaştırılmıştır.

Öncelikle geçmiş yatırım teşvik programları verilerine baktığımızda yüksek başvuru düşük kabul sayılarıyla karşılaşıyoruz aslında bunun temel sebebi özellikle fizibilite aşamasında istenilen ‘İHTİYAÇ, PAZAR İTHAL ORANI VE FİYAT ANALİZLERİNİN’ yapılmaması veya yapılsa dahi ciddi eksiklikler barındırması sebebiyle maalesef teşviklerden faydalanabilecek onlarca firma bu anlamda yeterli profesyonel desteği almadığı için teşviklerden faydalanamamaktadır. Bizler projenin genel gidişatını izlemenin yanı sıra bu analizleri de tecrübeli ekibimizle yeterli ölçüde gerçekleştirerek firmalarımıza daha geniş kapsamlı destek sağlayıp proje süreçlerini onlar için bir iş yükü haline gelmekten çıkarıyoruz.

Öte yandan yine bu analizler doğrultusunda sağlık sektöründeki firmalara öncelikli ürün belirleme aşamasından proje kabul ve uygulama aşamasına kadar birlikte hareket edip, gerekli pazar bilgileriyle firmaların satış politikalarını belirlemede ve kamu satış alanında ihale sürecini izleyip gerekli desteklerin sağlanması anlamında tüm süreç boyunca profesyonel destek vermekteyiz.

 Ömer Faruk ATASEVER

Simdata Danışmanlık

Genel Müdürü

[email protected]

https://www.simdata.org/